Duurzame doorstroming

Vialis, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, zou tijdens Intertraffic 2020 te vinden zijn op de Connekt-stand, waar publieke en private partijen samenwerken aan slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Willem Hartman, directeur Mobiliteit binnen Vialis: “We zijn in transitie en leveren steeds meer diensten in plaats van producten. Dat willen we als Vialis ook laten zien.”

Marcel Slofstra

Foto Marijke Kievits

‘Bijdragen aan een betere leefbaarheid’

Opdrachtgevers kiezen steeds vaker voor het afnemen van een dienst, in plaats van het inkopen van producten. “Het gaat dan om het definiëren van doelen, dat kun je bij wijze van spreken achter op een bierviltje al doen: ik wil zoveel oversteektijd voor fietsers, een betere doorstroming en minder ongevallen op een bepaald kruispunt”. Dit heeft voor de afnemer van de dienst veel voordelen. Zo is er vooraf geen grote investering nodig, zowel financieel als qua kennis. Wegbeheerders hoeven niet elk detail van elk systeem te kennen en te specificeren welke producten ze nodig hebben, met grote kans op vergissingen, maar Vialis zorgt ervoor dat de juiste producten en diensten geleverd worden voor de gewenste doelstellingen zolang de dienst wordt afgenomen.

Een noviteit heeft Hartman wel te melden: Vialis werkt samen met VolkerWessels-werkmaatschappij Hyrde om een duurzame doorstroming te realiseren. Hyrde levert onder andere sensoren waarmee doorstroming geregeld kan worden afhankelijk van allerlei kwaliteitsindicatoren, zoals geluids- en luchtkwaliteit. Zo kan bijvoorbeeld bij een slechte luchtkwaliteit een iVRI hierop inspelen om het verkeer beter te regelen. “Zo dragen we bij aan een duurzame doorstroming.”

Meer informatie over Vialis? Kijk op www.vialis.nl