Carola Jansen Young, Sr Brand Marketing Manager & Joyce de Winter, Exhibition Manager - Intertraffic, RAI Amsterdam.

Intertraffic-nieuws

Intertraffic Amsterdam zou deze maand zo’n 35.000 professionals vanuit de hele wereld verwelkomen. Naast een beursvloer met bijna 1.000 exposanten uit 45 landen, stonden er ook 120 kennissessies gepland in het summit programma. Vanwege het coronavirus is het toonaangevende internationale evenement voor de verkeers- en mobiliteitssector verplaatst naar 23-26 maart 2021.

Intertraffic lanceert webinar serie De anderhalve metersamenleving zorgt voor nieuwe mobiliteitsuitdagingen. De noodzaak om kennis te delen en vaktechnisch met elkaar in verbinding te blijven is nog groter. Gaan we straks weer terug naar lange files en overvolle treinen of hebben we onze draai gevonden met digitaal thuiswerken? Wordt openbaar vervoer minder populair en verplaatsen we ons vanaf nu bij voorkeur met eigen fiets of auto? Met wat voor scenario’s moeten we rekening houden en hoe kunnen we reizigers het beste informeren? Deze en andere vragen kwamen aan bod in het eerste Intertraffic webinar op 21 april, de dag dat Intertraffic Amsterdam van start zou gaan. Carlo van de Weijer sprak met drie experts van Transdev, PTV en Provincie Noord-Holland over de impact van corona op mobiliteit en hun mobiliteitsoplossingen.

Bijdrage aan de mobiliteitstransitie Joyce de Winter, beursmanager Intertraffic voor RAI Amsterdam: “De verkeerstechnologische en mobiliteitsmarkt ondergaat wereldwijd een grote digitale transformatie. Connectiviteit tussen verschillende disciplines en systemen zorgt voor nieuwe samenwerkingen en business modellen. Auto’s worden door connectiviteit slimmer en dragen bij in de ontwikkeling van intelligente infrastructuren en verkeersystemen met als doel duurzame en efficiënte mobiliteit te creëren. Als gevolg van de digitalisatie zijn organisaties uit de Automotive-, Telecom-, Data- en IT-industrie inmiddels een bepalende factor in de dynamiek van het mobiliteitsspeelveld. De traditionele sectoren zitten in een nieuwe ontwikkelfase en herpakken hun rol door het slimmer maken van hun producten en diensten. Intertraffic speelt al vele jaren een sleutelrol als matchmaker en platform voor kennisoverdracht. Het actief delen van praktijkvoorbeelden geeft een enorme impuls aan de wereldwijde uitrol van toepasbare oplossingen. In mijn beleving is er geen substituut voor de interactie en het netwerken op een vakbeurs. Duurzame relaties komen tot stand door begrip en vertrouwen en persoonlijk contact is daarvoor essentieel. En dat staat nog even los van de waardevolle introducties die spontaan plaatsvinden wanneer vakgenoten samenkomen. Ons maandelijkse webinar is een mooie aanvulling op de fysieke beurs en daarmee kunnen we ook frequenter kennis delen in tijden waarin we elkaar even niet kunnen treffen. Zo levert Intertraffic een nog significantere bijdrage aan de mobiliteitstransitie en daar zijn we trots op. En in maart 2021 pakken we weer groots uit.”

Summit topics Tijdens de Intertraffic beurs in maart 2021 zal het oorspronkelijke kennisprogramma uitgerold worden, aangepast naar de meest recente ontwikkelingen. Een mix van publieke en private organisaties schetst een duidelijk beeld van uitdagingen en kansen en biedt inzichten aan iedereen die betrokken is bij de mobiliteitssector. Nieuwe parkeerdiensten, C-ITS-implementatie en hoe slimme wegen en digitale infrastructuur kunnen worden gerealiseerd is slechts een greep uit de summit- en demo-onderwerpen. Andere thema's in de Summit-theaters zijn het delen en gebruiken van gegevens om congestie te bestrijden, het optimaliseren van verkeersdoorstroming met cloudtechnologie en het monitoren van wegen.

Ook zullen in maart 2021 presentaties plaatsvinden over integrale mobiliteitsoplossingen en mobiliteitsecosystemen en milieugericht verkeersmanagement. Ook kunnen bezoekers vast uitkijken naar workshops en debatten over nieuwe mobiliteitsdiensten, terugdringen van verkeersongevallen, vervolgstappen in Cooperative Automated Driving en ontwikkelingen in verkeersveiligheid en wegenbouw.

Gevarieerd, interactief en gericht op gebruikerservaring Het Intertraffic Summit programma biedt belangrijke handvatten om de mobiliteitstransitie waarin we ons bevinden te versnellen. Zo delen we ervaringen uit de praktijk, de nieuwste productontwikkelingen en –oplossingen voor de vele mobiliteitsuitdagingen, kun je experts bevragen en houden we discussies met andere belanghebbenden die nieuwe inzichten geven waarmee bezoekers direct aan de slag kunnen. De mogelijkheden van 5G voor mobiliteit worden belicht alsook het uitrollen van slimme digitale infrastructuren. Topics die verder aan bod komen: kunstmatige intelligentie en AI voor veiligere en soepelere verkeerslichtregeling en snelwegbeheer, slim gebruik van voertuiggegevens om de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Het Summit-programma zoomt ook in op uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, zoals het behalen van klimaatdoelstellingen en het creëren van leefbare steden, CO2-reductie en nieuwe duurzame oplossingen voor de last-mile. Daarnaast zijn er verschillende manieren en nieuwe technologieën om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals geautomatiseerde snelheidshandhaving, nieuwe weegsystemen in het wegdek en eenvoudig te installeren vangrails en superveilige wegafzettingen. Hetzelfde geldt voor slim onderhoud, het tegengaan van illegaal smartphone gebruik door bestuurders en nieuwe wegconcepten die de autonome voertuigen kunnen ondersteunen.

Elke maand een kennissessie De Intertraffic webinarserie neemt elke maand een voorschot op een van de summitthema’s. Denk aan sessies over sociale impact van slimme mobiliteit en disruptieve nieuwe mobiliteitsmodi in steden, de te treffen voorbereidingen op coöperatief en autonoom rijden, het verbinden van slimme infrastructuur en autonome voertuigen tot gedeelde autonome mobiliteit en de impact van zelfrijdende voertuigen op verkeersmanagement.

Duurzame mobiele wereld De stakeholders van Intertraffic variëren van technologieleveranciers, systeemintegrators en dienstverleners tot overheden, brancheorganisaties en onderzoeksinstituten, kortom de gehele keten die betrokken is bij het creëren en behouden van een leefbare, duurzame mobiele wereld.

Meer informatie over de webinars en Intertraffic Amsterdam is beschikbaar op www.intertraffic.com.