Laat parkeerder meepraten voordat je een besluit neemt

De parkeerder moet aan tafel zitten om te komen tot een gedragen beleid of dienst. Dat stellen Marc Moonen en Dave Linssen van Kwirkey. Via parkeertafels moet de mening van de parkeerder meer doorklinken in de totale parkeerbeleving. “Eerste voorwaarde is dat je mensen mee laat praten voordat je een besluit neemt.”

Jan Willem Kerssies

De verwachtingen van de parkeerders sluiten niet altijd aan bij het parkeerproduct dat wordt geboden, constateren Linssen en Moonen. Daartegenover staat dat er door diverse partijen heel veel verbeteringen worden ontwikkeld, die niet door de parkeerders worden opgepakt. Er is geen duidelijke lijn en standaard te ontdekken. Dat moet veranderen, aldus Moonen en Linssen. Om dat te bewerkstelligen gaan zij gezamenlijk met andere adviesbureaus parkeertafels organiseren, waarbij alle betrokkenen aan tafel komen zitten. Het voornaamste doel? Hoe kun je de mening van de parkeerder meer laten doorklinken in de totale parkeerbeleving. “Het belangrijkste uitgangspunt van de parkeertafels is om beleid op te stellen of oplossingen aan te dragen vanuit het perspectief van de parkeerder”, zegt Linssen. “Eerste voorwaarde is wel dat je het volledige speelveld, inclusief de parkeerder, exploitanten, leveranciers, gemeenten en providers, mee laat praten vóórdat je een besluit neemt. Je moet parkeerders gelijk meenemen in de verschillende stappen van het proces. Zo kun je meteen de behoefte peilen of een product of parkeeroplossing haalbaar en wenselijk is. De leveranciers en exploitanten horen vanuit de eerste hand waar behoefte aan is en kunnen daar direct op inspelen.”

Gedragen eindproduct

Het initiatief van de parkeertafels komt van verschillende parkeeradviesbureaus. “Adviesbureaus doen veel ervaring op met verschillende processen, zien vaak waar het misloopt en hebben geen commercieel belang tegenover leveranciers”, stelt Moonen. Beiden hopen dat verschillende partijen zich willen aansluiten bij het initiatief. Moonen: “Door parkeertafels te organiseren, waarbij exploitanten, beheerders, leveranciers, gemeenten, adviseurs en belangenorganisaties aansluiten, kunnen gezamenlijke parkeerdoelstellingen benoemd worden. Zo kunnen partijen elkaars ideeën bespreken om tot een gedragen eindproduct te komen voor de parkeerder.Objectiviteit is daarbij van belang, partijen moeten niet aan tafel komen zitten als ze alleen maar vanuit commerciële belangen willen aansluiten. Omdat de (vertegenwoordigers van de) parkeerders ook aan tafel zitten, is een parkeertafel voor een commerciële partij waardevol omdat parkeerders in een beginstadium input leveren. Daar kunnen partijen belangrijke informatie uithalen voor het uiteindelijke product.”

Dave Linssen(r) en Marc Moonen(l): de parkeerder moet aan tafel zitten

De praktijk

Linssen komt met een praktijkvoorbeeld om het principe van de parkeertafel te duiden. “Neem het gehandicaptenparkeren. Voor iedere gemeente gelden andere regels en voor mensen met een handicap is het vaak erg onduidelijk waar ze mogen parkeren en welke regels er op deze plekken gelden. Zo hebben veel gemeenten niet eens een overzicht van de locaties van de verschillende gehandicaptenparkeerplaatsen. Daarnaast mag je bij de ene gemeente zo lang parkeren als je wilt en bij een andere gemeente moet je bijvoorbeeld na drie uur parkeren betalen. Door met (vertegenwoordigers van) gehandicapten te spreken kan er gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden.” En die kunnen soms best eenvoudig zijn, stelt Moonen. “Bijvoorbeeld één overzicht met alle gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en welke regels er gelden. De markt moet het dus niet voor mensen met een handicap invullen, maar er moet gezamenlijk naar een oplossing gezocht worden.” Ook de omslachtige bezoekersregelingen zijn een goed onderwerp om met parkeertafels over te sparren. Linssen: “Er zijn nu veel verschillende manieren om je bezoek aan te melden. Misschien kan het wel veel makkelijker door je bezoek een appje te sturen met de mogelijkheid om eenvoudig het kenteken en het tijdstip van bezoek door te geven.

We moeten er vooral eerst achter zien te komen wat de bezoeker zelf handig vindt.” Er worden nu te veel oplossingen bedacht vanuit een leverancier of parkeerexploitant, zo vindt Moonen. “Er zijn al veel mooie initiatieven gesneuveld omdat partijen te veel naar hun eigen belang keken.”

Parkeertafels

Inmiddels hebben verschillende partijen zich gemeld voor de parkeertafels. Moonen en Linssen hopen dat brancheverengingen en belanggroepen de gebruiker komen vertegenwoordigen. “Het zou geweldig zijn wanneer de parkeertafels uit een brede vertegenwoordiging van het volledige parkeer-spectrum bestaan. Daarnaast horen we graag van andere partijen wie zij graag nog meer aan tafel willen hebben. We sluiten niemand uit.” Uiteindelijk moeten de parkeertafels voor gedragen oplossingen zorgen, in welke vorm dan ook. “Dat kan een lijstje zijn van tien aandachtspunten voor het opstellen of herijken van het parkeerbeleid, maar ook een standaardtekst die bij aanbestedingen toegevoegd kan worden”, zo besluit Moonen.