Cycle Data introduceert de Porta Cycle Data Radar

voor kortstondige fietstellingen

Met de door Cycle Data ontwikkelde Porta Cycle Data Radar zijn nauwkeurige korte fietstellingen eenvoudig en betaalbaar te realiseren. Zowel overdag als in de spitsuren telt het systeem het aantal voertuigen op een fietspad met een nauwkeurigheid van meer dan 95%.

Mary Verspaget, Cycle Data

Door toenemende drukte in binnensteden en op toegangswegen, gecombineerd met nieuwe fietsvormen zoals de e-bike en de speedpedelec, nemen mensen steeds vaker de fiets. De steeds drukkere fietspaden vereisen een eigen verkeersmanagement en een uitbreiding van het fietspadennetwerk. Om beleid nauwkeurig af te kunnen stemmen op het werkelijke gebruik van de fietspaden, hebben gemeenten en provincies behoefte aan nauwkeurige fietsdata en het liefst van meerdere locaties. Op diverse meetlocaties is een permanent fietstelmeetsysteem geïnstalleerd.Daarnaast maken overheden gebruik van veldwerkers die voor een korte periode handmatige fietstellingen verrichten om zo toch enige fietsdata op andere locaties te genereren.

De vraag naar zulke tijdelijke locatiemetingen groeit. Naast de behoefte aan inzicht in fietsdata van meerdere locaties, kan bijvoorbeeld een wegomlegging en welk gevolg dit heeft voor de drukte op het fietspad een reden voor een kortstondige meting zijn.

Of gemeenten willen kortstondige fietstellingen laten verrichten om gegenereerde fietsdata over meerdere locaties te combineren met beschikbare floating data.

Ter vervanging van deze dure handmatige tellingen kan de Porta Cycle Data Radar eenvoudig ingezet worden op iedere gewenste locatie voor een korte periode. Dit mobiele fietstel-meetsysteem is voorzien van de High Quality Cycle Data Radar waarmee 24/7 het aantal voertuigen op het fietspad, de fietsrichting, snelheden en tijdstippen gemeten kan worden met een nauwkeurigheid van meer dan 95%, zelfs tijdens de spitsuren.

Meer weten?

www.CycleData.nl | 085 065 7621 | cees@cycledata.nl