Tarsy Lössbroek

Wijzer geworden

Het programma DuurzaamDoor van RVO richt zich op duurzaam innoveren door het stimuleren van leerprocessen tussen een veelheid van relevante actoren. De afgelopen programmaperiode is in het lerende netwerk Omgeving Ontmoet Omgevingswet actief gewerkt aan leerprocessen met overheden en vooral met potentiële partners in regio’s en op locatie. Het gaat hierbij om maatschappelijke initiatieven en initiatiefnemers, mensen die streven naar een meer duurzame samenleving en die daar zelf werk van willen maken. Met deze frontrunners heeft DuurzaamDoor met veel enthousiasme en met mooie activiteiten en initiatieven gewerkt aan meer perspectief voor de samenwerking tussen (wat we zo mooi noemen) de leefwereld en de systeemwereld. Dit digitale magazine is een uitnodigend overzicht van de grote rijkdom aan kennis, ervaring, netwerken en betrokkenheid die we in onze activiteiten hebben opgedaan. Het motto ‘Wij Willen Wijzer Worden’ werkte prikkelend vanaf de startclinic tot de online bustour De Reis Naar Binnen die we in november 2020 maakten. Het magazine is zo gemaakt dat u een snelle scan kunt maken, maar ook de diepte in kunt gaan door een veelheid van aanklikbare bronnen te raadplegen. Dank is er voor heel veel mensen in dit DuurzaamDoor-traject van Omgeving Ontmoet Omgevingswet. De frontrunners in dit magazine vormen slechts het topje van de ijsberg. Er is immers veel wijsheid, talent en creativiteit in Nederland en bij veel mensen is er ook grote bevlogenheid om de handen uit de mouwen te steken. Omdat ze met ons uitzien naar een veiliger, schonere en groenere wereld. Tarsy Lössbroek, DuurzaamDoor adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

image

Colofon Het digitale magazine Omgeving ontmoet Omgevingswet is gemaakt door Acquire Publishing in het kader van het programma Omgeving ontmoet Omgevingswet en in opdracht van DuurzaamDoor (RVO). Redactie: Reinoud Schaatsbergen Vormgeving: De Bladenkamer | grafisch ontwerpers Uitgever: Geert Dijkstra Informeren naar de mogelijkheden voor uw programma, zoals een (online) evenement of (digitaal) magazine? Neem contact op via geert@acquirepublishing.nl. © Copyright Acquire Publishing bv, 2020