Leren het spel anders te spelen

'Je bent er niet met een goed ontwerp' - Jean Eigeman

'Het gaat niet om de wet, maar om de doelen van de wet' - Co Verdaas

‘Knok voor zeggenschap en laat het niet bij mooie visies’ - Frans Soeterbroek

Rondetafelgesprek - 'De Omgevingswet is een uitnodiging om het gesprek anders te voeren'

De Omgevingswet is meer dan een stedelijke opgave

Kenniskaart Mijn Leefomgeving zet bewoner in zijn kracht

Omgevingswet en bewonersinitiatieven: over hun eigenheid en de weg vooruit

'Studenten kunnen direct mee in de geest van de Omgevingswet' - Janneke van de Vorstenbosch

Van regie naar faciliteren

‘Verzand niet in een papieren werkelijkheid’ - Roel During

Op reis om de Omgevingswet van binnenuit te ontdekken

Ontwikkelen op waarden, niet op belangen