Colofon

Over ZorgSaamWonen

Het landelijke platform ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar! Het platform brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn. Het platform informeert vanuit drie hoofdthema’s Omzien naar Elkaar, Vitaal Ouder Worden en Wonen en Woonomgeving en heeft een website, nieuwsbrief en organiseert jaarlijks een landelijk congres, excursies, rondetafels, masterclasses, seminars en brengt digitale magazines uit. Leden, partners en onze experts bepalen de koers. Doe je mee?

Editie 5, juni 2021

Hoofdredactie: Yvonne Witter en Daniëlle Harkes

Eindredactie: Laura Vliek

Community manager: Harald Jansen

Uitgever: Acquire Publishing

Traffic: Bea Schreurs

Vormgeving: Madieke Kuiterman

Abonneren op het digitale magazine van ZorgSaamWonen?

Het ZorgSaamWonen magazine wordt digitaal verspreid via onze nieuwsbrief.

Klik hier om je in te schrijven

Suggesties voor de redactie:

wil je een redactionele bijdrage of andere adviezen leveren? Stuur dan een mail naar lvliek@acquirepublishing.nl en we nemen direct contact met je op.

© Copyright Acquire Publishing bv, 2021

YVONNE WITTER

Goed, comfortabel en betaalbaar wonen in een veilige, groene, sociale, toegankelijke en prettige buurt met voorzieningen nabij, met plekken om te ontmoeten en volop mee te doen. Zodat iedereen, jong en oud, mensen met en zonder beperkingen samen kunnen wonen in steden of dorpen. Dáár wil ik me heel graag voor inzetten! En daarom heb ik met Daniëlle Harkes en het geweldige team van Acquire publishing het platform opgezet. We delen kennis, laten goede voorbeelden zien, brengen knelpunten in beeld en willen innovaties bevorderen. Samen met onze experts, partners en leden! Ik vind het super om allerlei bijeenkomsten te organiseren. En reis het hele land door om inspirerende projecten te bezoeken, enthousiaste mensen te spreken, erover te schrijven én lezingen te geven!

yvonne@zorgsaamwonen.nl


DANIELLE HARKES

Samen met Yvonne Witter heb ik het initiatief genomen voor het platform ZorgSaamWonen. Ik verbind mensen vanuit de verschillende sectoren aan de opgave wonen-zorg-welzijn én aan het platform. Samen kunnen we oplossingen versnellen! Alle mooie projecten in beeld brengen en samen nieuwe kennis ontwikkelen vind ik geweldig. Bouwen aan de community, zorgen voor content en programmering zijn mijn bijdragen aan het platform. Ook vind ik het erg leuk om dagvoorzitter te zijn, zoals bij onze jaarcongressen.

danielle@zorgsaamwonen.nl

HARALD JANSEN

Ik ben Harald Jansen, directeur/eigenaar van Acquire. Acquire is een uitgeverij die middels  platformen in de Fysieke leefomgeving communiceert, verbindt en activeert. Zo zijn we actief in de domeinen Openbare Ruimte, Mobiliteit, Bouw en Vastgoed, Wonen en Zorg. Het platform ZorgSaamWonen is een initiatief van Acquire samen met Yvonne Witter en Daniëlle Harkes. Wij staan met het team voor een geweldige uitdaging de verbinding te leggen tussen het fysieke en het sociale domein. Voor mij als ondernemer zijn dit uitdagingen waarvoor we het doen. We hebben de ambitie om een stukje bij te dragen aan een mooier, veiliger, duurzamer en gezonder Nederland. 

harald@zorgsaamwonen.nl


JESSE WEIDEMAN

Ik ben Jesse Weideman en ik ben op dit moment bezig met het afronden van mijn opleiding Commerciële Economie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ik heb het geluk dat ik mijn afstudeerstage bij ZorgSaamWonen kan lopen. Als accountmanager houd ik mij bezig met het verbinden van mooie partners en bedrijfsleden aan het platform en maak ik graag kennis met de mooie partners en bedrijfsleden welke ons platform nu al heeft.

LAURA VLIEK

Ik ben Laura en ik verzorg de webredactie van het platform ZorgSaamWonen. Dit betekent dat ik de nieuwsberichten schrijf, herschrijf of krijg aangeleverd via Yvonne of Danielle. Ook interview ik zo nu en dan zelf voor een artikel, of maak ik een verslag van een bijeenkomst of evenement. Ik zorg er dan voor dat het op de website komt en er leuke verhalen van gemaakt worden. Ook stel ik de nieuwsbrief samen, die elke dinsdag verstuurd wordt. Daarbij houd ik de website bij en voorzie ik jullie van de meest actuele informatie over onze evenementen, vacatures en andere interessante zaken.

lvliek@acquirepublishing.nl


LAFEE SMEETS

Hi, ik ben Lafee, werkzaam bij ZorgSaamWonen als marketeer. Ik zorg ervoor dat alle mooie, innovatieve en nieuwe dingen die wij met het ZorgSaamWonen team ontwikkelen naar buiten worden gebracht en onder ieders aandacht komen! Uiteraard steek ik ook altijd alles, in samenwerking met design, in een mooi jasje!

lsmeets@acquirepublishing.nl