Amadeushuis: wonen in je eigen ritme

In het Amadeushuis in Bergambacht maken medewerkers en bewoners gebruik van de kracht van muziek. Eric van der Linde is directeur van het Amadeushuis, een woonvorm voor mensen met dementie, waar muziek de boventoon voert. ‘We weten dat muziek echt als medicijn kan werken, zeker voor mensen met dementie. Als je weet wat de voorkeur van iemand is, kun je veel bereiken met muziek. Je kunt onbegrepen gedrag verminderen of zelfs voorkomen door subtiel met muziek te spelen. Fundis, een netwerkorganisatie voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken, zag de noodzaak om andere woonvormen te realiseren, gezien de opgave die er ligt: sluiten van de verzorgingshuizen, personeelstekort en toenemende vergrijzing. Medewerkers zijn bezig met het ontwikkelen van meerdere concepten: twee verzorgd-wonenconcepten en het Amadeushuis. Het Amadeushuis opent binnenkort de deuren.

Meer locaties

Er komen de komende drie jaar nog meer locaties, allemaal in Zuid-Holland. Eric: ‘We zijn heel concreet met vijf locaties bezig. Hier in Bergambacht hebben we een voormalig hotel/restaurant omgebouwd tot het Amadeushuis. We zijn ook bezig met het verbouwen van een oud kantoorpand en op een andere plek transformeren we een oud bankgebouw. Daarnaast hebben we twee nieuwbouwlocaties. In het Plan van Eisen zijn telkens eigen sanitair en de nodige gemeenschappelijke ruimtes opgenomen. ‘We willen stimuleren dat mensen veel samen optrekken. Zo hebben we een open woonkeuken waar zeven dagen per week een professionele kok voor en met de mensen kookt en waar mensen samen kunnen eten.’

Ook is gelet op het gebruik van rustige kleuren, toegankelijkheid en ontmoeting. Het Amadeushuis heeft 29 appartementen tussen de 35m2 en 60m2. De verpleging, verzorging, begeleiding en hulp bij het huishouden, worden vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) in de vorm van een volledig pakket thuis (VPT) of een persoonsgebonden budget (PGB), afhankelijk van de locatie.

Harmonie

‘We laten ons professioneel begeleiden door een wetenschapper die veel weet van muziek en bewegen, zodat dit echt een stevig fundament krijgt in het Amadeushuis’, vertelt Eric. ‘Iedere medewerker krijgt, ongeacht zijn of haar functie, de ruimte om muziek in te zetten en de eigen talenten te ontplooien. De muzikale kok kan met een bewoner die helpt  met het bereiden van de maaltijd een liedje zingen of deuntje neuriën. Alle medewerkers krijgen een training rondom muziek en dementie. Zij krijgen tips  over hoe ze muziek kunnen inzetten. Daarnaast zijn er ook specifieke medewerkers, zoals een muziektherapeute, die een bijdrage komt leveren. ‘We zoeken bij alles de aansluiting bij de mensen. Smaken verschillen en daar moet je oog voor blijven houden. Ieder heeft een eigen ritme. De bedoeling is dat mensen het eigen leven zo veel mogelijk kunnen voortzetten.’ De medewerkers van het Amadeushuis proberen de harmonie te bereiken via het aanbieden van de goede prikkels.

Molen

In het Amadeushuis zijn mensen met een indicatie en hun partner welkom. Bewoners kunnen zelf de keuze maken of ze alleen komen of samen met hun partner. Soms is het verstandiger samen te blijven, soms niet. Dat hangt van de situatie af. ‘Het is in ieder geval prettig dat ze samen kunnen blijven als ze dat willen. De locatie is centraal gelegen. Vlakbij de winkelstraat, vlakbij de molen. De bewoners die zich hebben aangemeld komen vooral uit de regio. De molen is voor hen herkenbaar.’ De lokale ondernemers zijn betrokken bij het huis. ‘We doen de boodschappen zoveel mogelijk bij lokale partijen. ‘Je hoeft niet muzikaal te zijn om er te komen wonen, maar de mensen die zich nu hebben aangemeld, hebben wel iets met muziek.

‘Een echtpaar dat hier komt wonen, neemt de eigen piano mee, al staat er hier ook eentje. Eén van de kinderen van een andere bewoner is dirigent en wil graag als vrijwilliger aan de slag bij ons.’ Eric verheugt zich enorm op de verbindingen en spontane activiteiten die zullen gaan ontstaan, zoals koffieconcerten. Hij heeft zelf ook allerlei plannen. ‘We zitten in een groene omgeving en hebben veel ruimte. We denken aan het plaatsen van een beweegtuin die de buurt ook kan gebruiken.’ Waar het kan, wil hij de buurt betrekken. Er is al contact met de lokale ouderenbond over het bijwonen van kerkdiensten. ‘In een orkest speel je ook samen en maak je, als je goed op elkaar inspeelt, de mooiste muziek.’