De meerwaarde van geluksgedreven vastgoed

Vastgoed kan een bijdrage leveren aan het vergroten van welzijn en geluk van mensen. Dat vindt Yvonne van Mierlo, directeur Blauwhoed Studio bij ontwikkelaar Blauwhoed, al jaren. Zij is verheugd dat steeds meer organisaties dit inzien. Zo ook Syntrus Achmea en Juli Ontwerp. Alle drie zien ze steden verdichten en een toename van eenzaamheid, met alle gevolgen van dien. Als gevolg daarvan is er een Programma van Eisen voor Geluk en Gezondheid opgesteld en een Welzijnslabel ontwikkeld. Samen met Bureau de Bont hebben de drie organisaties vorig jaar onderzoek gedaan naar het ervaren geluk bij het wonen en werken aan huis in de corona-periode. De samenwerking bevalt zo goed dat ze meer samen doen om meer kennis te krijgen om geluk te beïnvloeden met vastgoed. Want investeren in geluk heeft ook een sterk effect op onze gezondheid en levensverwachting. Zij hebben hiervoor gesproken met wetenschappers en het Happiness Lab heeft voor hen onderzocht welke factoren wel en niet bijdragen aan meer woongeluk op gebieds- en gebouwniveau. Drie thema’s kwamen duidelijk naar voren bij het onderzoek naar geluk in de gebouwde omgeving, namelijk: (fysiek en mentaal) eigenaarschap, participatie en gedragsgericht ontwerp. ‘Je kunt met deze thema’s rekening houden door bijvoorbeeld collectieve ruimten te creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Zo versterk je de verbinding. Je betrekt mensen bij het ontwerp, de inrichting en het beheer. Dat draagt bij aan het gevoel van invloed. En met gedragsgericht ontwerp en een gezond binnenklimaat door gezonde materialen kun je bijdragen aan gezondheid. En zorg natuurlijk voor voldoende groen’, aldus Yvonne. Nieuwe plannen en bestaande gebouwen kunnen steeds beter langs de meetlat voor Geluk en Gezondheid gelegd worden.

Scorekaart

Naast het verder ontwikkelen van het Geluks Programma van Eisen, de Geluks Morfologische Kaart en het Welzijnslabel, valideren we het ook in de praktijk, zodat we de bijdrage aan geluk ook expliciet kunnen gaan meten. Daarvoor is een scorekaart ontwikkeld. ‘Technische duurzaamheidsmaatregelen kunnen we prima uitdrukken in punten. Iets dergelijks willen we ook ontwikkelen voor Geluk en Gezondheid, maar dan niet vanuit de techniek, maar gericht op de waarde voor bewoners en gebruikers. Ieder project is anders. Dus je moet steeds vragen welke elementen belangrijk zijn voor het welzijn. Je moet met elkaar prioriteiten bepalen. Wat willen ze in dat Programma van Eisen hebben? We weten dat kleur, geur en vormen van belang zijn, maar ook flexibiliteit. Dat je invloed hebt op de inrichting en bijvoorbeeld je woning kunt aanpassen als je gezinssamenstelling verandert’, zegt Yvonne. ‘Het kost aan de voorkant tijd en energie, maar dat is het zeker waard. Voor iedereen. Het heeft meerwaarde voor het vastgoed, voor de bewoners en voor de omgeving.’

Cocreatie

In Brielle heeft Blauwhoed samen met Juli Ontwerp het cocreëren en gedragsgericht ontwerp toegepast om bij te dragen aan geluk en gezondheid. ‘Een oude ambachtsschool en omgeving hebben we getransformeerd in een levendige woonbuurt.

In dit woonproject Heeren van Maerlant is veel gemeenschappelijk groen. We hebben alles in dialoog met bewoners en gemeente gedaan, met scenario's en met codesign en codevelopement. Iedereen is er trots op.’ Momenteel past Blauwhoed de opgedane kennis toe in Hendrik-Ido-Ambacht. Yvonne: ‘Hier ontwikkelen we op een voormalige schoollocatie woningen voor 79 senioren en starters.’ In het plan Ambachts Lint is veel aandacht voor het bevorderen van de gezondheid. Mensen worden uitgenodigd om te bewegen door aantrekkelijke looproutes en er is volop gelegenheid om te ontmoeten. Er komen diverse collectieve voorzieningen zoals een kas, een dakterras en een gemeenschappelijke huiskamer. Het concept Senior Smart Living is de basis voor de 47 woningen die voor senioren zijn bedoeld. In dit concept staan verbinden, ontplooien en genieten centraal. De gemeenschappelijke voorzieningen dragen bij aan de ontmoeting. Toekomstige bewoners worden in een vroeg stadium bij de plannen betrokken. ‘Cocreatie voor de bühne werkt niet. Je moet mensen echt bij het proces betrekken. Dat vergroot het gevoel van eigenaarschap.’

Bewijslast

Yvonne zou graag als vervolg een concreet project met Syntrus Achmea en Juli Ontwerp willen realiseren, om de ervaringen gezamenlijk in de praktijk te brengen.

Ze hebben alle drie vijf projecten geselecteerd, dus vijftien in totaal, en de bewoners een vragenlijst gestuurd met vragen naar de beleving van geluk en gezondheid in de woningen. De vragenlijst is opgesteld door het Happiness Lab, gebaseerd op de onderzochte wetenschappelijke factoren die bijdragen aan geluk. ‘We proberen bewijslast te creëren. De uitkomsten verwerken we in onze toekomstige projecten.’ Yvonne vindt het bemoedigend te zien dat er meer aandacht is voor het belang van geluk en gezondheid. ‘We zijn er al een lange tijd mee bezig. In het begin kregen we de reactie terug dat het belang van welzijn wat soft was. Inmiddels zien steeds meer partijen de meerwaarde van het vergroten van welzijn en gezondheid voor mensen. En het draagt bovendien bij aan de waardeontwikkeling en de welvaart.’

Meer informatie