Magazine planning

Buitenspelen 1: Circulair

Aanleveren advertentie: 15 maart

Verschijnt: 2 april


Buitenspelen 2: Recreatie

Aanleveren advertentie: 24 mei

Verschijnt: 11 juni


Buitenspelen 3: Schoolpleinen

Aanleveren advertentie: 20 september

Verschijnt: 8 oktober


Buitenspelen 4: Trendboek

Aanleveren advertentie: 22 november

Verschijnt: 10 december

Evenementen

Vakbeurs Openbare Ruimte Utrecht

september 2021

Maandthema's

Januari

Stads- en dorpspleinen


Februari

Groen


Maart

Bruggen


April

Klimaat


Mei

Ontwerp & Inrichting


Juni

Openbare Verlichting


September

Water


Oktober

Straatmeubilair


November

Spelen


December

Trends & Innovaties