Verkeer in Beeld is dé praktische informatiebron op het gebied van verkeer en mobilitieit in Nederland. Professionals delen kennis en inspireren elkaar via magazines, website en meer.

 • Mobiliteitswereld is meer dan traditionele verkeers-en vervoerwereld
  De mobiliteitswereld reikt steeds verder dan de traditionele verkeers- en vervoerwereld. Thema’s als bereikbaarheid, autonoom vervoer, de rol van de fiets, veiligheid, de onderhoudsgolf op het gebied van infra, uitstroom van kennis, de mobiliteitsspecialist als integraal vakman én als regisseur worden breed uitgemeten in de media. Verkeer in Beeld volgt, beschrijft, signaleert en stimuleert deze ontwikkelingen en gaat een stap verder door de essentie voor uw vakgebied te beschrijven. 


 • Trends en relevante/actuele ontwikkelingen
  Dynamisch verkeersmanagement, infrastructuur, parkeren, fiets, smart mobility, multimodaliteit, openbaar vervoer, verkeersveiligheid, technologie, C-ITS, Human Factors en aanverwante onderwerpen komen uitvoerig aan bod. Hierbij staat het signaleren van trends en relevante/actuele ontwikkelingen voorop.

 • Verkeer in Beeld is gewaardeerd met een 7.7
  De inhoud van het magazine is gewaardeerd met een 7.7 en de lezer besteed gemiddeld 25 minuten. Elke uitgave bestaat uit achtergrondartikelen en twee à drie uitgebreide projectbeschrijvingen van probleemdefinitie tot oplossing. Daarnaast is er ruim aandacht voor kleinere projecten die eveneens ter lering en inspiratie dienen. Als derde onderdeel staan we uitvoerig stil bij alle productnoviteiten die in de praktijk van toepassing zijn en belangrijker nog: wat we hiervan kunnen leren. Het magazine verschijnt zes keer per jaar.

 • Doelgroep
  Beleidsmakers en beleidsbepalers bij Ministerie van Verkeer, beleidsmakers en beleidsbepalers bij Provinciale staten, verkeerskundigen in Nederland en België (Vlaanderen ± 500 abonnees), rijkswaterstaat, architecten (stedelijke architectuur), ontwerpers, uitvoerders en planologen, (weg) beheerders/ controlroom operators, ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers (1.200 grootste aannemers van Infra projecten), alle vervoersbedrijven, (Verkeers-) handhaving: politiekorpsen en de nationale politie

Geef uw organisatie zichtbaarheid

Ontdek Online

Wilt u uw organisatie meer zichtbaarheid geven? Dat kan! Ontdek welke mogelijkheden Verkeer in Beeld u hiervoor biedt.


Website | Nieuwsbrief | Bedrijfleden PRO

Ontdek Offline

Toch liever offline uw bekendheid vergroten? Bij Verkeer in Beeld bieden wij u hiervoor diverse opties.


Magazine | Evenementen

Verkeer in Beeld volgt, beschrijft, signaleert en stimuleert ontwikkelingen

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem contact op met onze accountmanagers of media-adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek om samen maatwerkplan op te stellen.