image
Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem contact op met onze accountmanagers of media-adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek om samen maatwerkplan op te stellen.

Over Straatbeeld

Straatbeeld is dé informatiebron voor specialisten op het gebied van inrichting van de openbare ruimte, openbaar groen, openbare verlichting, stedenbouw, spelen, water en klimaat, beheer en onderhoud.

Diverse thema's

Straatbeeld behandelt in haar artikelen diepgaande trends en ontwikkelingen in de openbare ruimte en gaat in op de grootschalige en/of opvallende projecten. Daarnaast bevat Straatbeeld korte project- en productbeschrijvingen die lezers informeren en inspireren. Verdeeld over de thema’s Licht, Meubilair, Spelen, Water en Beheer worden in het magazine en op de website op jaarbasis vele honderden innovaties, projecten, nieuwsberichten en achtergronden gepubliceerd en door de doelgroep geraadpleegd. Met 6 magazines, 52 nieuwsbrieven en een dagelijks geactualiseerde website heeft u volop mogelijkheden om op elk gewenst moment uw boodschap aan uw doelgroep te communiceren.

Doelgroep

Ontwerp, inrichting en beheer van de openbare ruimte wordt een zaak van ons allemaal. Professionals voeren de regie, burgers en bedrijven vullen taken in die tot voor kort voorbehouden waren aan de overheid. Uitwisseling van visies, ervaringen, oplossingen onder een bredere doelgroep is actueler dan ooit. Straatbeeld is het enige openbare ruimte platform in Nederland dat gedurende het hele jaar via magazines, een website, e-mailnieuwsbrieven en interactieve bijeenkomsten zijn doelgroep informeert over trends, achtergronden, projecten, producten en leveranciers.