imageContact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem contact op met onze accountmanagers of media-adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek om samen maatwerkplan op te stellen.

Over MobiliteitsPlatform

Het MobiliteitsPlatform is een nieuw en gecombineerd multimediaal platform (website, blad, congressen, LinkedIn en social media) voor professionals die werk maken van duurzame, veilige, slimme en inclusieve mobiliteit. Dit platform combineert de vaktitels Verkeer in Beeld en Parkeer24. Het platform richt zich met name op de uitvoering van mobiliteitsbeleid in de praktijk. Het legt een accent op het vakgebied Parkeren, onder meer met het vaste parkeerkatern in het magazine Mobiliteitsplatform dat vier keer per jaar verschijnt.

Doelgroep

MobiliteitsPlatform richt zich op Nederlandse en Vlaamse verkeers- en vervoerdeskundigen en mobiliteitsexperts, die werkzaam zijn bij (alle) overheden, de ingenieurs- en advieswereld, onderwijsinstellingen en de mobiliteitsindustrie. In het kader van Omgevingswet en de trend naar integraal werken richt MobiliteitsPlatform zich ook op stedenbouwers, klimaatdeskundigen, gebiedsontwikkelaars en omgevingsmanagers.

MobiliteitsPlatform wordt gelezen door:

· Beleidsmakers en -bepalers bij ministeries en provincies en Rijkswaterstaat · Wethouders, beleidsmakers en -bepalers bij gemeenten · Verkeerskundigen · Mobiliteitsdeskundigen · Architecten (stedelijke architectuur) · Ontwerpers · Uitvoerders en planologen · (weg) beheerders · Controlroom operators · Ingenieurs- en adviesbureaus · Aannemers Vervoersbedrijven · (Verkeers-) handhaving · Vastgoedpartijen · Woningbouwcorporaties · Parkeerbeheerders · Parkeerexploitanten · Professionals die belast zijn met parkeerbeleid bij zorg- en/ of onderwijsinstellingen, winkelcentra en retail · Projectontwikkelaars · Leveranciers