Kwaliteitsmanagement-systeem eQuse ontzorgt huisartsenpraktijken

Met eQuse, een kwaliteitsmanagementsysteem, houden huisartsen en hun medewerkers grip op de (praktijk)voering. ‘Je praktijkvoering digitaliseren betekent dat je je meer kunt bezighouden met je vak en meer tijd voor je patiënten hebt’, zegt Edwin van Dijk, operationeel directeur.

eQuse Indicate is een digitaal hulpmiddel. ‘Wij zeggen dat het de hartslag van de praktijk ondersteunt en de samenwerking versterkt. Met hartslag bedoelen we de hele managementcyclus, zaken die niet tot het primaire proces behoren van een praktijk, namelijk de patiëntenzorg, en waar een huisarts zich niet dagelijks mee bezighoudt. Maar die wel cruciaal zijn voor een gezonde praktijk’, verklaart Edwin van Dijk.

Ontzorgen bij certificering

eQuse is gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en compleet. ‘Het ontzorgt de huisartsenpraktijk als het gaat om zaken die met de praktijkaccreditering te maken hebben. Het helpt bij toetsing. Dat is de basis van eQuse, maar inmiddels gaan we een stap verder. Gebruikers hebben steeds een overzicht van onderwerpen waaraan ze aandacht moeten besteden en waarop ze actie moeten ondernemen. Bijvoorbeeld het onderhoud van apparaten of het op tijd inkopen van griepvaccinaties. Het houdt praktijkhouders en praktijkmanagers bij de les en helpt hen verantwoorde zorg te blijven leveren’, vervolgt Van Dijk.

‘eQuse helpt om alleen zaken administratief vast te leggen die echt nodig zijn voor een gezonde praktijkvoering. Het draagt zo bij aan het verlagen van de administratieve lastendruk.’

Actielijstje

Krijgen gebruikers een melding wanneer ze actie moeten ondernemen? Van Dijk: ‘Ja, gebruikers kunnen reminders krijgen. We kennen allemaal het beroemde actielijstje dat onderaan de notulen van een werkoverleg staat. De mail met notulen verdwijnt vaak in een mapje. Een actielijst is wel heel belangrijk, omdat het vaak gaat om het doorvoeren van verbeteringen in de praktijk. Ons advies is dat gedrag hier een belangrijke rol speelt. Iedereen moet de noodzaak en het nut inzien van een managementsysteem. Anders heeft het sturen van een reminder geen zin.’

Ervaringen gebruikers

eQuse biedt één toetsingskader met praktische handvatten én is klaar voor certificering en accreditatie. Volgens Van Dijk ervaren gebruikers twee belangrijke voordelen: het biedt een goed overzicht van zaken die aandacht behoeven ze houden het heft goed in handen. Er is nog een ander voordeel, zo hebben zorggroepen inmiddels ontdekt. Van Dijk: ‘eQuse blijkt ook een hulpmiddel te zijn om alleen zaken administratief vast te leggen die echt nodig zijn voor een gezonde praktijkvoering. Het draagt bij aan het verlagen van de administratieve lastendruk. Hou het simpel is het devies.’

Centraal beschikbaar

Voor praktijken die met meerdere locaties werken is alle bedrijfsinformatie centraal beschikbaar. Meldingen worden centraal geregistreerd en verbeterplannen op basis van de meldingen worden centraal uitgezet. Dit biedt de praktijken veel voordeel. Ze zijn minder tijd kwijt aan administratieve zaken en hebben zo meer inzicht in het verbeteren van hun dienstverlening. 

Digitalisering

Tot slot benadrukt Van Dijk dat digitalisering in de huisartsenpraktijk de toekomst is. ‘Niet alleen in de directe patiëntenzorg en bij patiëntgegevens, maar ook in de praktijkvoering. Wij kunnen ervoor zorgen dat huisartsen alleen met hun vak bezig kunnen zijn. Dan is een gezonde praktijkvoering een belangrijke randvoorwaarde. En je houdt meer tijd over voor je patiënten.’

Edwin van Dijk, operationeel directeur van eQuse

eQuse invoeren in de praktijk

eQuse kan op drie manieren in de praktijk worden ingevoerd:

- PraQties, partner van eQuse, zorgt voor de inrichting en levert alle ondersteunende protocollen, acties en formulieren die u nodig heeft. PraQties onderhoudt het kwaliteitssysteem en borgt dat het systeem altijd up-to-date is - U kunt eQuse zelf inrichten, maar dit vereist inhoudelijke expertise. eQuse geeft één dagdeel training - U kunt eQuse inrichten met begeleiding. Handig als u flexibiliteit wilt hebben over de inzet van ondersteuning door adviseurs en NPA-auditoren. U kunt extra begeleiding krijgen in samenwerking met adviesbureaus.

Wat biedt eQuse?

- Losse modules die u zelf kunt samenstellen voor uw systeem, bijvoorbeeld voor risicomanagement, documentbeheer, VIM- en klachtenregistraties, onderhoud en leveranciers - Eén centrale kalender die alle protocollen, registraties, verbeteringen en onderhoud vertaalt in onder andere activiteiten, controles, overleggen en documentherzieningen - Een betere kwaliteit en veiligheid: alle afwijkingen, klachten, incidenten en complicaties worden geregistreerd, beoordeeld en afgehandeld binnen het systeem - Een heldere grafische weergave van registraties en prestatie-indicatoren

Meer weten?

Meld je aan voor de Online Dag(en) van de Praktijkmanager op 8 en 24 september. Meer informatie en aanmelden: www.pmdag.nl.