Eerste protocol ‘Hittestress voor corporaties’

De zomers staan tegenwoordig bol van de warmterecords, ventileren, koelen en klimaatadaptatie. Zo krijgt 60 procent van de woningcorporaties klachten van bewoners over hitte. Voor hun immense portefeuille is er door de woningcorporaties, naast de energietransitie, dus nog heel wat werk aan de winkel.

In samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert Groene Huisvesters themabijeenkomsten over klimaatadaptatie voor corporaties. In dat kader presenteerde Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland en Samen Klimaatbestendig) op 8 juli in Nijmegen, tijdens de excursie ‘Corporaties en Hittestress’, het eerste protocol Hittestress voor corporaties.

Klachten

Vanuit alle delen van het land geven corporaties aan dat zij steeds vaker klachten krijgen van bewoners over de hittestress in woningen. Helmer presenteerde ook de eerste resultaten van een enquête, uitgezet door Aedes onder de deelnemers van de serie van zes excursies ‘Corporaties en klimaatadaptatie’, die Groene Huisvesters dit jaar organiseert.

Zo’n 170 corporatie-experts van 158 corporaties beantwoordden de 10 vragen over hitte. Bij de helft van de huurders is hitte een thema en 60 procent van de corporaties heeft klachten van huurders ontvangen. Corporaties geven doorgaans wel adviezen aan huurders over wat zijzelf kunnen doen. Voorbeelden daarvan zijn water drinken en zonwering aanschaffen. De klachten leiden nog niet tot een structurele hitteaanpak door de woningcorporaties. Meer dan dertig respondenten gaven wel voorstellen voor het vervolg.

Er is grote behoefte aan meer kennis, terwijl corporaties graag meer informatie willen delen. Zo stelt WBO Wonen op dit moment een flyer op voor bewoners over ‘Wat te doen bij hitte’. Deze flyer zal Groene Huisvesters hier delen. Brabant Wonen stuurde dit filmpje (van NU.nl) naar bewoners die klachten hebben geuit.

'Er is grote behoefte aan meer kennis, terwijl corporaties graag meer informatie willen delen.'

Na afloop van de excursies worden er zogenaamde bouwstenen gemaakt, die de kennis over het thema samenvatten en die verder verspreid kunnen worden onder de corporaties. Hier vind je een voorbeeld van de bouwsteen ‘Hittestress en Corporaties’, die in juni is verschenen.

Tolhuis

Daarin staat ook het voorbeeld beschreven van de Nijmeegse wijk Tolhuis. Hier vervingen bewoners tegels uit hun grote voortuinen door groen en zij plantten geveltuintjes bij de schuurtjes en kopgevels. De wijkadviseur van Talis startte dit initiatief samen met de bewoners.

De gemeente stelde ook een braakliggend terrein beschikbaar, waarvoor de huurders een groenplan voor een pluktuin gemaakt hebben. Dat is inmiddels gerealiseerd en heeft ook de onderlinge band tussen de bewoners versterkt. ‘We doen het samen!’ is het motto.

De corporatie is blij met de samenwerking met de gemeente. De kaarten met de stresstesten vormen een kans om samen aan deze problemen te werken. Zo heeft Talis in deze coronatijd met een aantal maatschappelijke organisaties extra contact met bewoners die het moeilijk hebben, zoals in de wijk Dukenburg. Ze bellen bij huurders aan om te vragen hoe het gaat en of er hulp nodig is

Kwetsbare groep

Daarin staat ook het voorbeeld beschreven van de Nijmeegse wijk Tolhuis. Hier vervingen bewoners tegels uit hun grote voortuinen door groen en zij plantten geveltuintjes bij de schuurtjes en kopgevels. De wijkadviseur van Talis startte dit initiatief samen met de bewoners.

Op het moment dat wij gaan renoveren of nieuwbouwen, moeten wij nu ook meer gaan nadenken over hoe we warmte buiten en koelte binnen kunnen houden. Door samen te werken met partijen die bezig zijn met hittestress, zie je vanzelf het belang en je rol als corporatie. Een goed ontwerp van de woning en een groene woonomgeving dragen bij aan beter wooncomfort. Daarin nemen we het verminderen van hittestress mee. Onze ervaring met het aanleggen van groen samen met huurders is heel motiverend. Daar kun je bewoners goed bij betrekken.”

Luister nu naar een toelichting van Madeleen Helmer: