Is een circulaire geveleconomie haalbaar?

Hoe haalbaar is een circulaire geveleconomie en hoe groot zijn de kansen voor onze sector als deze eenmaal gerealiseerd is? Over die vraag boog Alba Concepts zich in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het onderzoek richt zich op open geveldelen en bestond uit een nulmeting van circulariteit en CO2-impact van de totale bestaande gevelportefeuille. De haalbaarheid van vier service niveaus is getoetst, waarvoor input afkomstig was uit een groot aantal interviews afgenomen onder producenten, leveranciers en overige stakeholders. Op basis daarvan zijn kansen, barrières en aanbevelingen geformuleerd om te komen tot een circulaire geveleconomie.

Er werden verschillende scenario’s geformuleerd, waarmee de potentie van een circulaire geveleconomie berekend kon worden. Het onderzoek is afgerond en Alba Concepts werkt nu met de branchevereniging aan een publieke samenvatting. Duurzaam Gebouwd houdt je vanzelfsprekend op de hoogte van het verschijnen van deze samenvatting.