'Baanbrekende samenwerking sluit kringloop voor tapijttegels'

De cirkel sluiten voor tapijttegels. Met die ambitie in het achterhoofd presenteerde Tarkett een gloednieuwe samenwerking. Aquafil, dat onder andere nylon visnetten uit oceanen en de aquacultuursector haalt en weer terug de keten inbrengt, zorgt samen met Tarkett voor een tegel die uit 100% geregenereerd garen bestaat. Daarmee is een nieuwe stap gezet naar een demontabel onderdeel van een gebouw dat niet op een afvalhoop belandt, maar een nieuw leven krijgt.

Je kunt wel stellen dat circulariteitsopgaves Tarkett bezighouden. De organisatie heeft het afgelopen decennium niet stilgezeten, onder andere om bewijslast te creëren. Met Cradle to Cradle-certificeringen in verschillende productcategorieën wordt aangetoond dat gebruik wordt gemaakt van gezonde en herbruikbare materialen, hernieuwbare energie en bedrijfsethiek. Meer dan 3.000 geëvalueerde ingrediënten later lijkt de passie nog niet bekoeld en vormt circulariteit nog altijd een rode draad in het duurzaamheidsbeleid van de leverancier van vloeroplossingen.

Het startschot daarvoor werd alweer tien jaar geleden gegeven. “De circulaire economie vormde toen het hart van onze strategie en is dat nog steeds”, vertelt CEO Fabrice Barthélemy van Tarkett. “In onze bouw- en vastgoedsector bespeuren we een grote hoeveelheid afval, waarvan het gros niet wordt gerecycled. Daar staan wij anders in. We willen in 2030 dat 30 procent van de ruwe toegepaste grondstoffen, van gerecycled materiaal is.”

Circulaire aanbestedingen en projecten

Tarkett lijkt flink op stoom om dat streven te halen. Naast de inzet op Cradle to Cradle zijn er initiatieven om de markt te bewegen om tapijttegels en vinylvloeren terug te leveren. “Na de gebruiks- of installatiefase zamelen we vloerbekledingen in middels het ReStart-programma”, gaat Barthélemy verder. “In 2018 zamelden we 3.300 ton installatieafval in via deze activiteit. De markt richt zich steeds vaker op circulaire aanbestedingen en projecten. Daardoor zien we meer interesse voor activiteiten waarmee producten en grondstoffen in de keten blijven.”

Om de volledige cirkel te sluiten, moet er in de tapijtbranche nog wel wat gebeuren. Nog niet alle tapijttegels kunnen volledig worden ontmanteld. Er zijn twee elementen die daarvoor belangrijk zijn: de tapijtrug en het garen. Met EcoBase® gaf Tarkett al het startschot om de tapijtrug circulair te maken, met een op polyolefine gebaseerde laag. Deze is voor 100% te recyclen in het productieproces. Het garen, dat PA6 is, wordt vervolgens naar Aquafil gestuurd om te worden geregenereerd tot ECONYL®-garen, waarvan GWP tot 80% wordt gereduceerd.

100% recyclebaar garen

Laatstgenoemde partij zamelt afval in van verschillende bronnen, waaronder nylonafval uit oceanen. Daarmee produceert ze een circulair polyamide (PA6) garen en houdt ze dit in de keten. “100% van het PA6-garen is recyclebaar, van een tapijttegel met EcoBase-tapijtrug”, laat CEO Giulio Bonazzi van Aquafil weten. “Bij het scheiden van het garen en de tapijtrug blijft meer dan 95% van de garenzuiverheid behouden. Het recyclen van tapijttegels met EcoBase-ruggen van ECONYL®-garen kan tot 84 procent meer CO2-besparing opleveren.”

De twee partijen zien de beklonken samenwerking als een belangrijk ontbrekend onderdeel voor het sluiten van de kringloop. Daarnaast ligt de uitdaging bij de markt om aan te slag te gaan met circulaire initiatieven en een keuze te maken voor duurzame oplossingen, ten opzichte van producten die met het lineaire ‘Take, Make, Waste’-principe tot stand zijn gekomen. “We laten zien dat samenwerking essentieel is om de cirkel te sluiten”, aldus Barthélemy. “Daar hebben we alle partijen bij nodig.”