Regelmatig onderhoud voor een gezond binnenklimaat

Tekst: Martin Pennings, Service Manager Air Solutions Benelux bij LG Air Solution

Klimaatsystemen presteren vandaag de dag beter dan ooit, maar wanneer je de installatie niet de aandacht geeft die het verdient, kom je bedrogen uit. Een HVAC-systeem is een dure investering en verdient de nodige aandacht. De redenen voor regelmatig onderhoud zijn eindeloos: niet alleen verbeter je met regelmatig onderhoud de levensduur van je installatie, ook voorkom je hoge reparatiekosten en ben je verzekerd van een gezond binnenklimaat. Slecht onderhouden installaties zijn namelijk een broedplek voor schimmels en bacteriën en leveren bovendien niet de gewenste energieprestaties. Voorkomen is beter dan genezen. Een preventief onderhoudsplan biedt uitkomst.

Preventief onderhoud begint bij een goed plan van aanpak. Hoe vaak onderhoud nodig is, is afhankelijk van de verwachte levensduur en grootte van de installatie. Een installateur heeft dan ook de taak om bij installatie van een nieuw systeem te adviseren over het aanbevolen onderhoudsinterval. De frequentie hangt onder meer af van het gebruik van de verwarming en het koelsysteem. Zo is het aan te raden het koelsysteem voor de zomer te controleren en het verwarmingssysteem juist in het najaar. In een onderhoudsplan maak je vervolgens onderscheid in maandelijkse, seizoensgebonden en jaarlijkse controles.

Maandelijkse controles

Filters zorgen voor een goede luchtkwaliteit. Niet alleen vangen ze stof op, maar ook allerlei ziektekiemen. Sterk vervuilde filters kunnen zelfs doorslaan met als gevolg dat het stof in de klimaatinstallatie zelf terecht komt – en dat wil je absoluut voorkomen. Het regelmatig vervangen van filters is dan ook noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat. Bovendien dragen schone filters bij aan het efficiënt koelen en verwarmen van een ruimte, en blijven op die manier de energieprestaties behouden.

Maandelijkse controles

Stof nestelt niet alleen graag in filters, maar ook in luchtkanalen, ventilatoren en andere onderdelen van een HVAC-systeem. Hoewel een laagje stof onvermijdelijk is, kan de ophoping van stof veel schade aanrichten aan een installatie. Hetzelfde geldt voor het loskomen van aansluitingen en bedrading. Het is goed om elk seizoen een professional in te schakelen voor het grondig reinigen van losse onderdelen en het controleren van de bedrading. Op die manier voorkom je onnodige servicekosten, verstopping en slijtage van blootgestelde onderdelen.

Jaarlijkse controles

Wanneer je een klimaatsysteem niet tijdig laat inspecteren, loop je het risico mankementen pas op te merken zodra het systeem het loodje legt. Het is daarom goed de installatie ieder jaar visueel en hoorbaar te inspecteren. Zo hebben compressoren en ventilatoren bewegende onderdelen die een abnormaal geluid kunnen veroorzaken zodra ze slijten. Ook kunnen stroef draaiende lagers een indicatie zijn dat een onderdeel vervangen moet worden, nog voordat de storing zich voordoet. De jaarlijkse controle is bovendien een mooi moment om te controleren of de inpandige situatie is gewijzigd en of het klimaatsysteem moet worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. Zo weet je zeker dat de installatie aan alle eisen voldoet en op een ecologisch verantwoorde manier werkt.


Goede verslaglegging

De genoemde controles vormen een mooie basis voor een onderhoudsplan, maar je bent nergens zonder goede verslaglegging. Het is goed om een verslag bij te houden van alle onderhoudsmomenten. De NEN 2767 kan een handig startpunt vormen voor je installatie. De NEN 2767 is een conditiemeting voor de kwaliteit van bouw- en installatiedelen en bestaat onder andere uit een gebrekenlijst. Die lijst kan als basis dienen voor je eigen documentatie.

Onthoud tot slot dat een plan een mooi uitgangspunt vormt, maar geen garantie biedt voor de toekomst. Wees daarom altijd alert op veranderingen in de installatie, het binnenklimaat, of inpandige situatie zodat je tijdig kan bijsturen. Een goed monitoringssysteem is hierbij een must: een dergelijk systeem biedt te allen tijde inzicht in de status van de installatie en de daarbij behorende energieprestaties. Alleen op die manier kun je rekenen op optimaal rendement en duurzaam gebruik van je klimaatinstallatie. Een goed plan valt of staat tenslotte met een goede uitvoering daarvan.

Duurzaam en schoon binnenklimaat met de nieuwe LG DUALCOOL

Een gezond binnenklimaat valt en staat met goed onderhoud én de juiste technologie. Onlangs introduceerde LG daarom de DUALCOOL met luchtreiniger, die is voorzien van de nieuwste technologieën. De airconditioner zuivert de lucht automatisch met behulp van een PM 1.0-sensor, zodat je te allen tijde kunt rekenen op een schoon binnenklimaat. Dankzij de Dual Inverter Compressor is het energieverbruik van de airconditioner bovendien teruggeschroefd met 70 procent in vergelijking met ouderwetse toestellen. De LG DUALCOOL met luchtreiniger draagt daarmee niet alleen bij aan een schoon binnenklimaat, maar ook van het beperken van onze ecologische voetafdruk.