Ventilatie met WTW zonder toevoerkanalen in nieuwbouw én renovatie


Een optimaal binnenklimaat is ook haalbaar zonder toevoerkanalen in huis. Brink Climate Systems presenteerde tijdens de meest recente VSK het Multi Air Supply systeem, een ventilatiesysteem dat warmteterugwinning (WTW) in iedere woning mogelijk maakt, doordat toevoerkanalen achterwege kunnen worden gelaten. Dat biedt perspectief voor een gezond binnenklimaat in zowel nieuwbouw als bestaande woningen.

Energietransitie

De woningmarkt in Nederland zit midden in een energietransitie. Bestaande woningen hebben een energetische opwaardering nodig en de bouweisen voor nieuwe woningen zijn verder aangescherpt. Brink wil een bijdrage leveren aan het verduurzamen van het woningbestand. Tegelijkertijd is het de ambitie van de Nederlandse fabrikant om iedereen de meest excellente lucht te bieden die er is.

Om dit te bereiken heeft Brink een nieuw en uniek ventilatiesysteem ontwikkeld: Multi Air Supply. Hierdoor kan nu in elke woning ventilatie met WTW worden toegepast, zowel in nieuwe als bestaande woningen. Door TNO is een verklaring ‘gewaarborgde luchtkwaliteit’ voor dit ventilatiesysteem opgesteld, die onderschrijft wat de effecten zijn om op deze manier te ventileren.

Basis is WTW-unit

De basis van het Multi Air Supply systeem, dat genomineerd werd voor de VSK Awards 2020, is een centraal balansventilatiesysteem met WTW, zoals de Flair-serie van Brink. Het unieke aan dit systeem is dat de lucht niet met een kanaal naar elke verblijfsruimte wordt getransporteerd, maar vrij in de centrale hal of overloop (trapkolom) wordt ingeblazen. Dankzij een compacte en actief op CO2-gestuurde Indoor Mixfan, die wordt geplaatst boven of naast de deur van iedere verblijfsruimte, wordt ‘gebruikte’ lucht uit de ruimte weer naar de trapkolom afgevoerd. De verse lucht stroomt vanuit de trapkolom via de spleet onder de deur de verblijfsruimte in. De CO2-sensor in de hal meet continu de luchtkwaliteit en bepaalt de hoeveelheid verse buitenlucht die via de WTW-unit toegevoerd wordt. De afzuiging uit keuken, badkamer en toilet wordt conventioneel uitgevoerd met (bestaande) afvoerkanalen.

Stille werking

Het Multi Air Supply systeem werkt zonder toevoerkanalen en heeft dus weinig weerstand te overbruggen. Bovendien wordt per ruimte op maat geventileerd. Dit komt ten goede aan het energieverbruik, maar ook aan het geluidsniveau dat een ventilatiesysteem voortbrengt. Ondanks dat in elke verblijfsruimte een kleine ventilator in de vorm van de Indoor Mixfan is ingebouwd, blijft de fluisterstille installatie ruim binnen de eis uit het Bouwbesluit en kan de bewoner volop genieten van een gezond binnenklimaat met voldoende verse lucht in ieder vertrek.

Praktijkervaring

Inmiddels draaien verschillende projecten in Nederland naar alle tevredenheid met het Multi Air Supply systeem. Vooral de flexibiliteit in het ontwerp, de toepasbaarheid in zowel nieuwbouw als bestaande bouw en de afwezigheid van toevoerkanalen worden als zeer positief ervaren. Meer informatie over het systeem is te vinden via deze link: