Toename fietsers vereist veiligere fietspaden

“Zowel de overheid als de fietsersbond zullen het fietsgebruik in Nederland blijven stimuleren.”

Op 28 februari jl. nam de gemeente Veenendaal de felbegeerde prijs ‘Fietsstad van het jaar’ in ontvangst en mag zich nu Fietsstad 2020 noemen. Sinds 2000 reikt de Fietsersbond deze prijs iedere twee jaar uit. Door de toenemende aandacht voor de fiets als onderdeel binnen het mobiliteitsbeleid, heeft deze prijs de laatste jaren flink aan status gewonnen.

Tijdens de uitreiking in de jaarbeurs in Utrecht gaf Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond, een presentatie over Fietsvisie 2040. Daarin legde ze de nadruk op veilige fietspaden en de huidige status hieromtrent. Dit triggerde mij, omdat wij, Cycle Data*, in gesprekken met gemeenten waar wij onze permanente en tijdelijke fietstelmeetsystemen installeren, teruggekoppeld krijgen dat zij onze nauwkeurige fietsdata vooral in de spitsuren belangrijk vinden. Reden: de veiligheid van het fietspadennetwerk staat voorop!

Uit de presentatie van Saskia bleek dat er wat betreft de veiligheid van fietspaden nog veel werk aan de winkel is. In de afgelopen jaren is het aantal auto ongelukken fors gedaald, terwijl het aantal fietsongelukken in diezelfde periode juist is toegenomen. Met veel succes stimuleert de overheid het fietsen al meer dan tien jaar. De aandacht voor het fietspadennetwerk op het gebied van veiligheid heeft zich niet parallel daaraan ontwikkeld. Wanneer dat niet verandert, is de kans groot dat er de komende jaren nog veel meer ongelukken met fietsers gebeuren. Niet alleen zijn er steeds meer fietsers, ook de diversiteit aan fietsen op het fietspad neemt toe. Behalve gewone stadsfietsen, maken ook bijvoorbeeld bakfietsen, racefietsen, e-bikes, ligfietsen, kinderfietsen en pedelecs gebruik van het fietspad en de verschillen in snelheid zijn enorm.

Mary Verspaget, Marketingmanager Cycle Data

*Cycle Data is gespecialiseerd in het leveren van fietsdata met een hoge nauwkeurigheid en levert daarvoor het fietstelmeetsysteem de High Quality Cycle Data Radar. www.cycledata.nl

De vraag naar meer en vooral veiligere fietspaden is daarom groot. Dit is vooral voor de grotere gemeenten een flinke uitdaging omdat er daar weinig ruimte is. Wel liggen er mogelijkheden in autoluwe oplossingen waar de auto ruimte maakt voor de fietsen. Een goed voorbeeld van zo’n autoluwe oplossing is het Verkeerscirculatieplan Groningen. Daar wordt het 'sectorenmodel' gehanteerd, wat inhoudt dat als je van de ene naar de andere buurt wil, je met de auto de hele wijk uit moet om in de andere buurt te komen. Niet-gemotoriseerd verkeer kan zich rechtstreeks verplaatsen.

Zowel de overheid als de fietsersbond zullen het fietsgebruik in Nederland blijven stimuleren. De overheid vanuit een milieu- en economisch standpunt, de fietsersbond legt meer de nadruk op een leefbaar, gezond en actief leven. De groei van het aantal fietsers zal derhalve verder toenemen en daarom ligt bij gemeenten de uitdaging het fietspadennetwerk uit te breiden en veiliger te maken. en bereiden op de wet. Alleen zo krijgen we een beweging op gang en komt er ruimte voor succes.”