Seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed

Op 15 april organiseert Biind het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed. Gemeenten zijn verplicht om de openbare ruimte zo toegankelijk mogelijk te maken, in het kader van het VN-Verdrag Handicap. Daartoe behoort ook het gemeentelijk vastgoed, te denken valt aan het gemeentehuis of stadskantoor, maar ook de bibliotheek, het theater of het gemeentelijk sportpark. Je wilt immers het goede voorbeeld geven!


Voordat je kunt beginnen aan het aanpassen van je assets, moet je eerst schouwen en de stand van zaken in kaart brengen. Vervolgens kun je een plan maken voor het implementeren van maatregelen. Hoe pak je dat aan? Kom op 15 april naar het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed van Biind.

Voor wie?
De themabijeenkomst Toegankelijke Gemeentelijk Vastgoed biedt inspiratie voor:


• Projectleiders verantwoordelijk voor de implementatie van het VN-Verdrag Handicap

• Gebouwbeheerders gemeentelijk vastgoed

• Architecten, ontwerpers en stedenbouwkundigen

• Beleidsmakers en bestuurders openbare ruimte bij gemeenten en provincies

• Facilitair managers

• Adviseurs bij grote en kleine bureaus

• Andere professionals betrokken bij toegankelijkheid in de openbare ruimte en gebouwde omgeving

Meer weten

Kijk voor het programma en aanmelden op www.toegankelijkvastgoed.nl

Het seminar Toegankelijk Gemeentelijk Vastgoed wordt georganiseerd in samenwerking met: