Integrale kennis onmisbaar voor duurzame gebiedsontwikkeling

“Twee jaar geleden wisten we nog niet eens wat de Omgevingswet inhield. En eerlijk gezegd vermoed ik dat nog steeds niet iedereen het weet.”

Door: Manon van Ketwich


De Omgevingswet heeft niet alleen invloed op de wet- en regelgeving in ons land. Het raakt ook de manier waarop we met elkaar samenwerken. Organisatorisch gezien heeft dat nogal wat impact. Zo ook bij kennisinstituut CROW.

In de wereld van de fysieke leefomgeving is CROW met name bekend van de standaarden en richtlijnen. ‘De boekjes’, zoals Frans Bekhuis, projectmanager bij CROW het verwoordt. De organisatie is opgedeeld in veertien kennisteams. “In het kader van een intern project ben ik op verzoek van de directie eens gaan kijken hoeveel van die kennisteams te maken zouden krijgen met de Omgevingswet. Dat waren er dertien. Dat leidde tot een teamoverstijgende aanpak waarbij integraliteit centraal staat.”


Geest van de wet

2021 komt steeds dichterbij, en hoewel nog steeds niet iedereen ervan overtuigd is dat dan de Omgevingswet echt z’n intrede gaat doen, zijn we er al wel veel mee bezig. En dat is goed, vindt Bekhuis. “Onze maatschappij wordt steeds complexer. En ongeacht of de Omgevingswet straks echt ingevoerd wordt, ben ik wel voorstander van de geest van de wet. We moeten de actuele opgaven sowieso samen aanpakken. Een gezamenlijke visie, met alle disciplines én private partijen, helpt daarbij.”


CROW is al jaren bezig om haar achterban te informeren over de wet en de consequenties voor de dagelijkse praktijk. “Twee jaar geleden hielden we een bijeenkomst waar 120 man op af kwam. Toen wisten we nog niet eens wat het inhield. En eerlijk gezegd vermoed ik dat nog steeds niet iedereen het weet. Daarom ontwikkelen we een nieuwe cursus. Die gaat niet alleen in op de inhoud, maar ook op het proces. Het CROW is bekend van de boekjes, maar we gaan mee met onze tijd.”

Frans Bekhuis

Integrale afweging

Voor een soepele werking van de Omgevingswet is het noodzakelijk dat je de kennis op orde hebt, vindt Bekhuis. “Je moet met kennis van zaken een integrale afweging kunnen maken. Kennis is essentieel, niet alleen sectoraal, maar ook integraal. Hoe kun je anders bepalen wat de beste investeringen zijn in een gebied?”


Dat nog niet iedereen klaar is om met de Omgevingswet aan de slag te gaan heeft volgens Bekhuis twee redenen. “Enerzijds is uitstelgedrag menselijk. Maar de diversiteit van het werk zorgt voor een hoge werkdruk. Ik vind dat het bestuur en de beleidsmakers ruimte moeten creëren om de organisatie zich goed voor te laten bereiden op de wet. Alleen zo krijgen we een beweging op gang en komt er ruimte voor succes.”

Gereedschapskist

Naast een cursus ontwikkelt CROW een handleiding met een sectorale inslag. “Eind maart verschijnt de eerste handleiding Mobiliteit en Duurzame Gebiedsontwikkeling. Daarna volgt Parkeren en Duurzame Gebiedsontwikkeling. Inderdaad een handleiding voor ieder werkveld. We zijn de gereedschapskist aan het vullen.” Meer info: www.crow.nl of e-mail: klantenservice@crow.nl