Biind Update

Graag informeren we je over een aantal activiteiten waar wij als Biind-team mee bezig zijn. Wil je meer over deze én onze andere activiteiten weten, dan horen we dat graag.

Veel aandacht voor Natuurinclusief Bouwen


Biind besteedt de komende maanden uitgebreid aandacht aan dit actuele thema. Discussies, ontmoetingen, inspirerende voorbeelden en prikkelende visies komen aan bod in:


• Een rondetafelgesprek over de synergie tussen natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Waar zit de overlap? Wat zijn de mogelijkheden? (besloten)

• De kick off van het Actieprogramma ‘Klimaat Adaptief bouwen met de Natuur’ (KAN) tijdens de vakbeurs Building Holland op 26 maart. Aanmelden is nog mogelijk.

• Het digitale magazine van Biind, dat op 30 april het thema Natuurinclusief heeft. Lees onder meer een interview met natuurfilosoof Matthijs Schouten, over het langste natuurdak op de Peperklik, het succesvolle concept van Tijdelijke Natuur en meer.

Stakeholders Schone Lucht Akkoord aan de slag


Op 13 februari vond de eerste bijeenkomst plaats van de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Meer dan 70 aanwezigen vanuit gemeenten, provincies, Rijk en andere stakeholders wisselden ideeën uit, bespraken de planning en stemden plannen op elkaar af. Biind en Acquire Publishing verzorgen een aantal communicatie- en stakeholderactiviteiten voor het Schone Lucht Akkoord in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie vind je op www.schoneluchtakkoord.nl. Of lees het eerste e-magazine dat op 5 maart verschijnt, en dat je uiteraard via de Biind nieuwsbrief kunt lezen.

Samen stappen zetten op het gebied van Zero Emissie


Binnenkort komt de Raad van Advies Zero Emissie bij elkaar om de kalender van 2020 concreet in te vullen. Op de agenda onder meer twee Rondetafel Discussies, een seminar in samenwerking met en bij ElaadNL en dit najaar de Zero Emissie Conferentie 2020. De belangrijkste onderwerpen op het gebied van zero emissie busvervoer, (stads)logistiek en doelgroepenvervoer passeren de revue. Hou de website in de gaten voor concrete data en activiteiten.

Hoe maken we Nederland nog nét dat beetje mooier?


Biind is hét integrale platform voor de fysieke leefomgeving waar inspirerende mensen en verhalen het podium pakken om hun verhaal te presenteren. Door intensief samen te werken, ervaringen uit te wisselen, knelpunten te agenderen leveren we een bijdrage aan een gezond, leefbaar, bereikbaar en prettig Nederland. Wat wil jij delen? Waar stoor je je aan? Hoe kan het beter? Laat het ons weten! Mail direct met Geert (geert@biind.nl) of Manon (manon@biind.nl).