Interview

Een mobiliteitsprobleem is een probleem voor de hele samenleving

“Toen ik net begon met Mobycon ging het meestal over het verkeersstromenverhaal en de snelheid. Nu gaat het over individuen die last hebben van het verkeer én andersom.”

Door: Manon van Ketwich


De integrale opgaven waar we als samenleving voor staan maken dat we anders zijn gaan werken. Johan Diepens, directeur van adviesbureau Mobycon, merkt dat zijn denkgebied zich heeft verbreed.

“Wij zien dat we de onderwerpen minder technisch zijn gaan benaderen”, antwoordt Johan Diepens op de vraag op welke manier zijn vak is veranderd in de afgelopen jaren. “Toen ik net begon met Mobycon ging het meestal over het verkeersstromenverhaal en de snelheid. Nu gaat het over individuen die last hebben van het verkeer én andersom en hoe we dat met zijn allen gaan oplossen. Dat vraagt ook om een breder spectrum aan collega’s. Dat zit met name in de proces- en communicatiehoek. Maar we hebben al vele jaren een econometrist en een milieu-expert in dienst die nu kunnen worden ingezet op hun specialisme.

Diepens geeft een praktisch voorbeeld van hoe de werkwijze is veranderd. “Onlangs deden we een project in Haarlem. Op voorhand waren er 75 vragen van bewoners binnengekomen. Vroeger zouden we die misschien allemaal apart hebben beantwoord en afgevinkt. NU hebben we een gebiedsplan geschreven dat al die vragen tegelijkertijd beantwoordde. Waarin staat wat we belangrijk vinden, zowel voor bewoners als passanten.”

“Een probleem op het gebied van mobiliteit is een probleem voor de hele samenleving geworden, bijvoorbeeld omdat het gevolgen heeft voor het klimaat.”

Eigen denkgebied verbreed

“Voor mijzelf betekenen de nieuwe opgaven vooral dat ik mijn denkgebied heb verbreed. Een probleem op het gebied van mobiliteit is een probleem voor de hele samenleving geworden, bijvoorbeeld omdat het gevolgen heeft voor het klimaat. We gaan de ruimte anders inrichten. We kiezen voor een nieuwe woonwijk in Utrecht. Voor een parkeernorm van 0,3 betekent dat dat de actieradius van de voetganger groter wordt en dat hij misschien wel bereid is om 500 meter naar de supermarkt te lopen.”

Hoe ga je als bedrijf met die veranderingen in het werkveld en de samenleving om? “Het is belangrijk je als bedrijf goed te positioneren. Wij hebben gezegd dat we de wereld minder afhankelijk willen maken van de auto. We denken dus constant na over wat we daarvoor nodig hebben. Dat is het startpunt, vervolgens ga je kijken welke tools je nodig hebt. Dat heeft bij ons inderdaad voor een omslag gezorgd. En een aantal medewerkers is een andere weg ingeslagen omdat zij zich niet happy voelden bij de nieuwe koers. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe mensen aan die zich heel goed in onze missie kunnen vinden.”

Andere etages van het stadhuis

Volgens Diepens wordt het vak steeds ingewikkelder. “De stad stelt steeds andere eisen aan de oplossingen die je biedt en andere etages van het stadhuis gaan zich ermee bemoeien. Het is dus verstandig om bij een vraagstuk eerst de gezamenlijke ambities op een rij te zetten. Als je dat niet van elkaar weet dan kom je er echt niet.”

De kunst is volgens Diepens om in alle vraagstukken die zich aandienen een rode draad te ontdekken en onderliggende factoren te herkennen. “Een schoolsluiting in de ene wijk kan leiden tot drukte in een andere wijk. Dat verband moet je kunnen leggen. Of de relatie tussen een toename in het aantal ongelukken op een kruispunt en de hogere snelheid van de komst van de elektrische fiets of de speedpedelec.”

Op 13 mei organiseert Biind in samenwerking met Stendig, Mobycon en Antea Group een training over trends, vaardigheden en competenties in de fysieke leefomgeving. Wil jij hierbij zijn? Er is een beperkt aantal plekken beschikbaar. Ga naar www.competentiedag.nl en meld je meteen aan.