Van productleverancier naar transitieadviseur

Door ingewikkelde vraagstukken zoals klimaatverandering zijn we steeds vaker op zoek naar totaaloplossingen. We willen ontzorgd worden. Zo ook op gebied van groenbeheer, waar CO2-uitstoot en duurzaamheid aan de orde van de dag zijn. STIHL speelt hierop in door niet alleen een leverancier te zijn, maar een samenwerkingspartner die meedenkt over duurzaam werken in een groene omgeving.

STIHL levert elektrisch (hand)gereedschap aan groenprofessionals voor natuurbeheer. “Voor ons zijn goed advies en een goede werking belangrijk, maar een goede service des te meer. Onze filosofie is dat het product zo goed is als de dienst die wordt geleverd,” aldus Tommy Nagtegaal van STIHL. Hij ziet in dat een sterke betrokkenheid bij de (eind)gebruiker de manier is om te voorzien in diens behoefte, die steeds meer is toegespitst op duurzaamheid.

“Zeker in de binnenstad spelen CO2 en geluidsoverlast een grote rol bij gereedschap voor groenbeheer, dus zien we steeds vaker accumachines toegepast worden. Wij willen die accu’s verder ontwikkelen door cellen te verbeteren voor een hoger energiegehalte, zodat de gebruiker langer autonomie heeft om met de machines te werken. Dat heeft allerlei andere voordelen: de machines zijn lichter, trillen minder en vereisen minder onderhoud omdat er geen verbrandingsmotor meer is.”

Totaaloplossing

De uitdaging van accumachines zit hem vooral in de accuduur. Elke machine vraagt om een verschillend vermogen, dus mobiel opladen is een vereiste wil je elektrisch blijven werken. “Hoe is het mogelijk voor een groenprofessional om in het veld zijn accu op te laden? Op basis van die vraag zijn we een partnership aangegaan met Brover Bedrijfswageninrichting en met Zeliox, die externe stroomvoorzieningen ontwikkelt. Samen is een concept samengesteld om de groenprofessional zo goed mogelijk te ontzorgen.”


Dat concept voorziet in diverse behoeften. De Zeliox stroomomvormer, met een vermogen tot 3500 Watt, is geïntegreerd in de bedrijfswagen en stelt de gebruiker in staat alle benodigde machines onderweg op te laden. Daarnaast kunnen de machines duurzaam worden opgeborgen in de wagen, waardoor ze langer meegaan en er minder onderhoudskosten zijn.

STIHL Connected

“Een onderdeel daarvan is STIHL Connected,” vertelt Nagtegaal. “Dat is een eigen product waarmee de gebruiker zijn machinepark kan beheren door middel van Bluetooth sensoren. Deze tonen via een digitale omgeving hoeveel uren het apparaat is gebruikt, wat de status is van de accu en waar het apparaat zich bevindt. Apparaten die met Connected zijn uitgerust, kun je toewijzen aan je beheerders of uitvoerders, zodat je grip houdt op je machinepark.”


“De Bluetooth-connectie meet tot een straal van tien meter, wat bijvoorbeeld dient als extra check dat al je apparaten terug in de wagen zijn om machineverlies in te peren. De app stuurt bovendien automatisch onderhoudsinterval zodat je veel kostenefficiënter kunt onderhouden. De kern van dit concept is dat wij nauwer in contact komen met de beheerprofessional. Zo kunnen wij voorlichting blijven geven om het beheer van onze klanten en van de eindgebruiker kwalitatief te verbeteren.”

En verder

Nagtegaal geeft aan niet stil te willen blijven staan. “Hoe kunnen we onze gebruikers in de toekomst nog beter faciliteren om onze machines te gebruiken? Daar willen we meer mee bezig zijn. We denken aan toolbox meetings en voorlichting aan professionals en eindgebruikers, maar denk ook aan ingewikkeldere vraagstukken, zoals het opladen van een wagenpark van vierhonderd auto’s, of meer. Kunnen we wellicht voorzien in multichargers?”


“Wij willen vooral advies verlenen, aangepast op de behoefte van de gebruiker, eventueel in combinatie met de groenprofessional. Dat is relatief nieuw voor een productleverancier. Voorheen ontwikkelden we alles zelf, maar zeker in deze tijd moet je sneller zaken kunnen realiseren. Dan kun je beter partnerships aangaan om totaaloplossingen te kunnen bieden. Zo kunnen we compleet meedenken, oplossingen bieden door een breed netwerk en onze gebruikers faciliteren in de transitie naar elektrisch werken.”