Laat u inspireren door deze trends

2020 wordt een belangrijk jaar voor openbare verlichting. De eerste deadline voor de doelstellingen uit het Energieakkoord dient zich dan aan. Lightronics constateert dat steeds meer gemeenten inzetten op duurzame openbare verlichting en zet ter inspiratie de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

Ontwikkeling 1: Led wordt de standaard

Het creëren van sociale veiligheid en het waarborgen van de veiligheid staan uiteraard voorop bij de keuze voor openbare verlichting. Voor overheden staat energiebesparing inmiddels ook hoog op de prioriteitenlijst. Als het gaat om verduurzaming wordt ledverlichting de norm en niet zonder reden. Toepassen van energiezuinige leds leidt tot een energiebesparing van meer dan vijftig procent in vergelijking met conventionele armaturen. Bijkomend voordeel is de lange levensduur van de leds.

Ontwikkeling 2: Smart Lighting

Openbare verlichting wordt steeds slimmer. Naast ledverlichting zijn er tal van manieren om energie te besparen en de CO2-footprint verder te verlagen, zoals het toepassen van bewegingssensoren en connectiviteit. Het is ook mogelijk om de verlichting standaard te dimmen, zodat de hoeveelheid licht is afgestemd op de behoefte. Op de drukke momenten is er meer licht op straat dan ‘s nachts, als de verkeersintensiteit veel lager ligt. Dimregimes kunnen resulteren in een energiebesparing tot 34 procent.


Ontwikkeling 3: Nieuwste lichttechniek toepassen in bestaand armatuur

Er is een belangrijke rol weggelegd voor lichtproducenten om decentrale overheden de juiste tools te geven.Bij het verduurzamen van het areaal openbare verlichting is het bijvoorbeeld niet heel duurzaam om vroegtijdig conventionele armaturen te vervangen die nog niet aan het einde van hun levenscyclus zijn.Lightronics heeft voor negentig procent van haar armaturen een UniCliq-unit beschikbaar, waarmee een ledmodule kan worden toegepast in bestaande armaturen. Dat biedt meerdere voordelen: de levensduur van een armatuur wordt verlengd door nieuwe technologie toe te passen en energiebesparing gaat hand in hand met behoud van een uniform straatbeeld.

Ontwikkeling 4: Standaardisatie van het areaal openbare verlichting

Bij de hedendaagse openbare verlichting speelt meer mee dan alleen het toepassen van de nieuwste energiezuinige lichttechniek en het verlagen van de CO2-footprint. Ook het verminderen van lichthinder en het creëren van een egaal lichtbeeld zijn factoren die een rol spelen. Dat vraagt om armaturen die standaardisatie mogelijk maken en breed toepasbaar zijn in de leefomgeving. Bovendien moet een lange naleverbaarheid van armaturen zijn gegarandeerd om behoud van een eenduidig straatbeeld voor de lange termijn te kunnen garanderen.

Ontwikkeling 5: Circulair denken én doen

Hergebruik van materiaal staat hoog op de agenda. Nederland moet in 2050 volledig circulair zijn. Om dat te realiseren hebben overheid en bedrijfsleven het Grondstoffenakkoord gesloten, waarin afspraken staan om de economie volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Afval is in feite de nieuwe grondstof. Daarbij is een belangrijke taak weggelegd voor producenten. Met een doordacht ontwerp en materiaalkeuze kan er ook bij openbare verlichting al veel aan circulariteit worden gedaan.

Lightronics heeft zich aangesloten bij het Grondstoffenakkoord en voert diverse projecten uit om de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te bevorderen, met de ambitie om in de toekomst honderd procent circulair te zijn. Lightronics doet ook mee aan de Kopgroep Circulariteit en Openbare Verlichting, waarbij overheden en leveranciers de mate van circulariteit van armaturen meetbaar maken.

Ambities uit het Energieakkoord

Energiebesparing bij openbare verlichting is een must om ambitieuze duurzaamheidsdoelen uit het Energieakkoord te halen. Ruim veertig organisaties, waaronder IPO, VNG, Unie van Waterschappen en Rijksoverheid, verbonden zich in 2013 aan het Energieakkoord, dat nu is opgegaan in het recent gepresenteerde Klimaatakkoord. Zo is afgesproken dat in 2020 een energiebesparing van 20% moet zijn gerealiseerd ten opzichte van 2013. Dat percentage moet in 2030 zijn gestegen naar 50%. Ook moet in 2020 minimaal 40% van de bestaande openbare voorlichting zijn voorzien van slim energiemanagement en energiezuinige (led)verlichting.