Slimme ondergrondse oplossing

Met de opkomst van LED-verlichting en slimmere OVL besturingstechnieken is de behoefte voor technische oplossingen in de openbare ruimte fors gegroeid.

PUTkast: behuizing die gezien mag worden.

LED-revolutie

LED-verlichting heeft voor een ware revolutie gezorgd. Er is een enorme toename van toepassingen die veel mogelijkheden biedt. Zo zijn steeds vaker LED-lijnen in het straatbeeld terug te vinden. Een veel toegepaste aanpak zijn lichtlijnen in boombanken of zitelementen. Ook is er steeds vaker de wens om bomen te verlichten.

Naast de vele LED-verlichting biedt de toename aan besturingstechnieken vele mogelijkheden, zoals het gebruik van lichtkleuren voor het creëren van een bepaalde sfeer. Een andere toepassing is een calamiteitenaansturing. Dit tref je bijvoorbeeld op het hoofdstedelijke Rembrandtplein. In geval van een calamiteit of onrust kan met één druk op de knop de verlichting een stuk feller worden gezet. Dit werkt de-escalerend en helpt de hulpdiensten.

De behoefte tot een mooie openbare ruimte enerzijds en de noodzaak tot meer techniek anderzijds vraagt om een slimme oplossing: ondergrondse kasten.

Verschillende wensen bij elkaar brengen

Al deze technische toepassingen vragen om behuizingen om de benodigde techniek onder te brengen. Behuizingen zijn technische buitenkasten die dikwijls een plek krijgen in de openbare ruimte. Door de enorme groei aan techniek voor OVL is de toename aan technisch straatmeubilair ook groot.


Deze ontwikkeling staat haaks op een andere trend die de laatste decennia gaande is: de groeiende aandacht voor een betere kwaliteit van de openbare ruimte. Deze wordt steeds meer gezien als verblijfsruimte en visitekaartje van een dorp of stad. Er wordt door gemeenten steeds meer geld uitgegeven om de openbare ruimte mooi te maken. Bij deze wens passen geen hinderlijke objecten zoals kasten.

Slimme ondergrondse oplossing

De behoefte tot een mooie openbare ruimte enerzijds en de noodzaak tot meer techniek anderzijds vraagt om een slimme oplossing: ondergrondse kasten. Het is daarom logisch dat steeds vaker PUTkasten worden toegepast om techniek obstakelvrij onder te brengen.


PUTkast

Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om technische kasten in een PUTkast onder te brengen. Enkele praktijkvoorbeelden? Het Rokin in Amsterdam waar ondergrondse aansluitpunten zijn gemaakt voor de boomverlichting. In Leeuwaarden het Wilhelminaplein, waar diverse ondergrondse LED-controllers zijn aangebracht voor de lichtlijnen. Een ander mooi voorbeeld is de vernieuwde Jaarbeursboulevard in Utrecht waar de voedingen en aansturing voor LED-lijnen als boomverlichting obstakelvrij is aangebracht.