Slimme oplossing helpt inbraken op bedrijven-
terrein Kreitenmolen voorkomen

Gemeenten weten dat goede verlichting bijdraagt aan veiligheid op bedrijventerreinen, en verloedering en overlast voorkomt. Bedrijventerrein Kreitenmolen in Tilburg gaat een flinke stap verder als het gaat om veiligheid. In samenwerking met drie partijen komt de gemeente hier met een oplossing die werk maakt van het terugdringen van inbraken.

Tekst: Epko van Nisselrooij RSE, Business Development Manager Smart Cities Axis Communications BV, en Hedzer de Boer, Business and System Architect Signify


Een ‘internet connected’ verlichtingsoplossing, die de veiligheid op Kreitenmolen gaat verbeteren. Hoe werkt dat? Anders dan bij traditionele beveiligingsoplossingen richt deze zich ook op het erf van de ondernemer zelf.

De oplossing bestaat uit ‘slimme’, via het internet verbonden elementen: cameradetectie, ledgevelverlichting en een app op de smartphone van de ondernemer. De oplossing kwam tot stand door een publiek private samenwerking van de gemeente Tilburg met Signify (voorheen Philips Lighting), cameraspecialist Axis, beveiligingsspecialist Securitas en de ondernemers op Kreitenmolen.

De situatie op bedrijventerrein Kreitenmolen met portaallicht uit en aan.

Wisselwerking

Kreitenmolen toont hoe belangrijk het is dat publiek en privaat samen optrekken naar veiligheid. Veiligheid op bedrijventerreinen speelt zich af binnen vier schillen. De eerste twee, de toegang tót en de wegen óp het terrein, zijn de verantwoordelijkheid van publieke partijen, zoals de gemeente. Denk hierbij aan goede openbare verlichting. Maar schil drie en vier, het erf van de ondernemer en zijn pand zelf, bevinden zich in het private domein. Hier ligt de verantwoordelijkheid bij de ondernemer.

App op smartphone

Als detectiecamera’s op het terrein van de ondernemer een verdachte situatie signaleren, moet snel worden gehandeld. Liefst nog voordat de inbraak daadwerkelijk wordt gepleegd. In dat geval gaat de ledgevelverlichting knipperen, en stuurt het systeem beelden van goede kwaliteit naar de smartphone van de ondernemer. Die kan vervolgens zelf beoordelen welke actie gewenst is. Is het een medewerker die nog laat op zijn terrein moet zijn, dan is er niets aan de hand. Gaat het om ongewenst bezoek, dan kan via de app direct de meldkamer worden aangestuurd.

Op Kreitenmolen wordt op incidenten voortaan ‘op maat’ gereageerd en in veel gevallen zal van inbraak worden afgezien.

Tijd winnen

Op Kreitenmolen wordt op incidenten voortaan ‘op maat’ gereageerd en in veel gevallen zal van inbraak worden afgezien. Zo kan dus al preventief worden gehandeld voordat er is ingebroken, zonder dat dit leidt tot onnodige inzet van beveiligingsdiensten. Wordt de inbraak wel doorgezet, dan kan in een vroeg stadium opvolging plaatsvinden, en kostbare tijd worden gewonnen. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen dat de veiligheid van het bedrijventerrein door deze oplossing is toegenomen. Maar zeker is wel dat de ondernemers enthousiast zijn. Niet alleen over de toegenomen invloed op de veiligheid rondom het eigen bedrijfspand, maar ook over de werking van deze ‘slimme’ innovatie. Met deze veiligheidsoplossing is op Kreitenmolen bovendien het smart business park, als onderdeel van de Smart City, een stuk dichterbij gekomen.

De situatie op bedrijventerrein Kreitenmolen met ledgevelverlichting gedimd en op volle sterkte.

Slimme Ledgevelverlichting als onderdeel van beveiliging.