Colofon Ruimte en Licht november 2018

Hoofdredacteur: Wijnand Beemster

Eindredactie: Susan Traag

Uitgever: Acquire Publishing

Uitgeefdirecteur: Geert Dijkstra

Traffic: Bea Schreurs

Vormgeving: Marieke Eijt,

GAW ontwerp+communicatie


Suggesties voor de redactie: wilt u een redactionele bijdrage of andere adviezen leveren? Stuur dan een mail naar wijnand@acquirepublishing.nl


Aan deze editie werkten mee:
Beatrijs Oerlemans, Hans Fuchs, Filip van der Heijden, Peter Bekkering, Jos Bergh, Han van der Steen, Ronald Gijzel, Epko van Nisselrooij, Hedzer de Boer.


Adverteren: Wilt u de advertentiemogelijkheden bespreken of een advies op maat? Neem dan contact op met:

Esmeralda van Milgen

evanmilgen@acquiremedia.nl

T: 038-4606384

M: 06-33203089

© Copyright Acquire Publishing bv, 2018