Houten Licht-masten

Steeds vaker zien we in de openbare ruimte dat hout toegepast wordt als basismateriaal. Straatmeubilair zoals bijvoorbeeld bankjes, speeltoestellen en ook afzetpaaltjes worden al in hout geproduceerd. Ook lichtmasten van hout zie je steeds meer terugkeren in het dagelijkse straatbeeld. Buiten het feit dat een houten lichtmast duurzaam is, geeft hout ook een speciaal warm en natuurlijk gevoel aan de openbare ruimte.

Tekst: Jos Bergh, van Valmont als lid van Netwerk Kennis OVLNL


Voor de berekening en vervaardiging van lichtmasten gebruiken we in Europa de norm EN40. Voor staal, aluminium en composiet is in deze EN40 norm al een separaat normdeel opgenomen waarin beschreven wordt waaraan deze masten moeten voldoen. Helaas ontbreekt nog steeds het normdeel aangaande houten lichtmasten. De bedoeling is dat dit de komende jaren wel geschreven zal gaan worden maar tot die tijd zitten we zonder leidraad.

Daar er vanuit de markt de behoefte is om een handvat te hebben voor houten lichtmasten hebben we vanuit de kennisgroep van OVLNL het initiatief genomen om hiervoor een aanbeveling te schrijven.

In samenwerking met Toine Adams advies, Valmont en Industrielicht is het boekje Algemene specificaties houten lichtmasten ontstaan. Dit boekje geeft informatie en adviezen hoe een houten lichtmast berekend, gemaakt, geconserveerd en getransporteerd kan worden.

Duurzaam bosbeheer

Ook de keuze van het te gebruiken hout is een belangrijk hoofdstuk in deze aanbeveling. Hout is immers een multifunctionele grondstof die onmisbaar is voor onze samenleving.

Duurzaam bosbeheer met een PEFC keurmerk is daar een wezenlijk onderdeel van zodat we over een onuitputtelijke bron van hout beschikken.

Voor de productie van Lichtmasten gebruiken we dan ook alleen maar hout met zo’n PEFC keurmerk.


Tevens hebben we een hoofdstuk opgenomen betreffende onderhoud van houten lichtmasten daar dit een wezenlijk aspect is om uw houten mast in perfecte conditie te houden zodat ook de verwachte levensduur wordt gehaald zoals die is afgegeven door de leverancier.
Ook is het belangrijk dat dat het karakter en de uitstraling van een houten mast bewaard blijft zoals bedoeld door de fabrikant.

Jos Bergh

“Het boekje geeft informatie voor adviesbureaus voor het schrijven van een goed bestek of om het juiste advies te kunnen geven aan de eindklant.”

Afspraken toetsen

Een fabrieksafnametest is een mogelijkheid om te controleren wat u als opdrachtgever besteld hebt. Samen met de fabrikant controleert u en toetst u wat er met elkaar is afgesproken. In de aanbeveling gaan we in op hoe dit op een professionele manier is te organiseren en uit te voeren.


Het boekje geeft informatie voor adviesbureaus voor het schrijven van een goed bestek of om het juiste advies te kunnen geven aan de eindklant. Tevens kan het dienen als naslagwerk voor de beheerder van de openbare verlichting.


We hebben geprobeerd om alle facetten van een houten lichtmast de revue te laten passeren zodat u als eigenaar van een houten mast een goed product heeft staan dat aan al uw verwachtingen voldoet - voor nu maar ook voor de toekomst.


Het boekje Algemene specificaties houten lichtmasten is gratis te verkrijgen bij OVLNL, Twan Adams Advies, Valmont en Industrielicht.