Over BouwCirculair

Elk kwartaal komt elke keten bijeen om bij te praten en concrete afspraken te maken over doelstellingen om deze concreet toe te passen bij producten en processen. Er zijn themabijeenkomsten, een moderne website met actuele ontwikkelingen en een mooi kwartaalblad BouwCirculair met visies en achtergronden. Minimaal één keer per jaar vindt er een landelijk evenement plaats waarop alle leden en geïnteresseerden bij elkaar komen om kennis en ervaringen uit te wisselen en samen concrete doelen voor de komende periode te formuleren. Daarnaast wordt ingezet op het realiseren van innovaties door het verbinden van partijen in de keten alsmede het betrekken van het onderwijs.

BouwCirculair bedient via haar magazine, website, nieuwsbrief, social media en events een breed publiek, met name professionals die vanuit hun eigen deskundigheid betrokken zijn bij circulariteit.


Doelgroep

De doelgroep van BouwCirculair bestaat onder andere uit:

Professionals die vanuit hun eigen deskundigheid betrokken zijn bij circulariteit: (semi) publieke instellingen, lokale en centrale overheden zoals gemeentes, provincies en rijksoverheden, beleidsmakers met een inhoudelijke achtergrond in de infrastructuur en gebouwde omgeving en met een duurzaamheidsachtergrond, (hoofd)aannemers en opdrachtgevers in het ontwerp- en bouwproces, ontwerpers, architecten, ingenieurs, bouwadviseurs, wegbeheerders, constructeurs, inkopers, projectleiders en hoofden uitvoering milieu, duurzaamheidsprofessionals bouw en infra, leveranciers uit de (beton)keten, GWW en B&U bedrijven en last but not least het onderwijs.


Geef uw organisatie zichtbaarheid

Ontdek Online

Wilt u uw organisatie meer zichtbaarheid geven? Dat kan! Ontdek welke mogelijkheden BouwCirculair u hiervoor biedt.


Website | Nieuwsbrief | Bedrijfleden PRO

Ontdek Offline

Toch liever offline uw bekendheid vergroten? Bij BouwCirculair bieden wij u hiervoor diverse opties.


Magazine | Evenementen

Bewegen in ketens

Contact

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Neem contact op met onze accountmanagers of media-adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek om samen maatwerkplan op te stellen.