Tips

Rapporten

SCP rapport Sociaal domein op koers

In deze publicatie kijken de onderzoekers van het SCP terug op de decentralisaties van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Jeugdwet en de Participatiewet, die per 1 januari 2015 hun beslag hebben gekregen (3D’s). Meer participatie in de samenleving voor mensen die dit niet (helemaal) op eigen kracht kunnen; dat was het streven. De resultaten blijven in de praktijk achter bij de verwachtingen van deze decentralisatie.

Bekijk het rapport >>

Tweede voortgangsrapportage van het programma Langer Thuis, als onderdeel van het Pact van de Ouderenzorg

Het programma Langer Thuis van het Ministerie van VWS is op 18 juni 2018 gelanceerd, als onderdeel van het Pact van de Ouderenzorg. Op 2 juni 2019 is de eerste monitor en voortgangsrapportage van het programma uitgekomen. Voorafgaand aan het zomerreces is de tweede monitor verschenen. En recentelijk de tweede voortgangsrapportage van het programma Langer Thuis.

Lees de voortgangsrapportage >>

Film

Film over honderdplussers

Tijdens IDFA is de documentaire 100UP te zien, gemaakt door regisseur Heddy Honigmann. Zij ontmoet 100-plussers uit verschillende delen van de wereld. Ze kijken terug maarz eker ook vooruit. Vanaf januari is de film in de bioscoop te zien maar al eerder tijdens IDFA.

Bekijk de film hier >>

Boeken

Zo werkt de gehandicaptenzorg

Nederland telt twee tot drie miljoen mensen met een of meer beperkingen, variërend van lichamelijke en zintuiglijke tot licht verstandelijke en zeer ernstige meervoudige beperkingen. Afhankelijk van hun situatie hebben deze mensen zorg en ondersteuning nodig. Welke vormen van zorg en ondersteuning kunnen zij krijgen? Wat is er geregeld rond hulpmiddelen? Wie mag als wettelijk vertegenwoordiger optreden en wat is diens rol precies? Hoeveel mensen kopen zorg en ondersteuning zelf in met een persoonsgebonden budget? Welke wetten regelen de gehandicaptenzorg? Hoe lopen de geldstromen? Zó werkt de gehandicaptenzorg is een verhelderend boek voor iedereen die te maken heeft met de zorg en ondersteuning van mensen met een beperking.

Meer informatie over het boek >>

'Sociale basisinfrastructuur: voor vitale en gezonde gemeenschappen'

In dit boekje worden op visuele wijze concrete bouwstenen, vele praktijkvoorbeelden en de randvoorwaarden voor een sociale basisinfrastructuur geschetst. Door de coronacrisis is de impact van gemeenschapskracht zichtbaar geworden in buurten, dorpen en wijken. Om deze kracht te waarderen is inclusieve samenwerking nodig op basis van de behoeften en initiatieven van bewoners, mantelzorgers en lokale ondernemers. Dat is de centrale boodschap in het gratis te downloaden boekje.

Download het boekje >>

Inspiratiebundel Woonvormen voor mensen met psychische kwetsbaarheid

Platform31 verzamelde in het kader van het experiment Weer Thuis informatie over verschillende woonvormen en sprak verschillende experts, professionals en (woon)initiatieven.

Lees de inspiratiebundel >>

Actief Oud is Goud: Vrijwilligers in Beeld' is de titel van het boek over vrijwilligers(werk)

Onderzoekers Jacobien Niebuur en Nynke Smidt van de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen deden onderzoek naar deelname aan vrijwilligerswerk en delen de resultaten in dit boek.

Bekijk het boek >>

‘Wie prettig oud wil worden, begint op tijd’

Bert Wijdeven neemt de babyboom- en X-generatie mee op reis om de derde levensfase zinvol in te vullen en de regie over hun eigen toekomst te behouden. Zoals bij elke reis naar onbekend gebied kan een kleine reisgids veel ellende besparen.

Bekijk het boek >>

Podcast

Op woensdag 11 november was Hans Adriani, voorzitter van de Taskforce, te gast bij het webinar van Coincide ism platform ZorgSaamWonen in het kader van de Masterclass Wonen en Zorg. In de aanloop naar dit webinar maakte Peter Soorsma een podcast waarin hij Hans Adriani interviewde over de woon-zorgopgave, het belang van regionale samenwerking en de rol van de Taskforce Wonen en Zorg.

Beluister de podcast >>