Groener zorgen is zorg op maat

'Groener leven' en dan met name 'Groener zorgen' is het uitgangspunt voor Peter Engering, Productmanager Zorg, werkzaam bij BTL (part of idverde).


‘De buitenruimte wordt vaak als sluitpost gezien, terwijl het erg belangrijk is voor het welbevinden van werknemers, bewoners, patiënten en hun familieleden’, zegt Peter. ‘Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt het positieve effect van een groene omgeving op het welzijn en gezondheid van mensen.’ Peter heeft als persoonlijke missie om groen in te zetten om de leefomgeving van mensen te veraangenamen. Tevens is Peter een groot voorstander van een duurzame en gezonde omgeving. Een groene zorgomgeving is niet alleen goed voor onze gezondheid, groen levert ook een belangrijke bijdrage bij het oplossen van waterproblematiek, klimaatvraagstukken, het vergroten van biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. ‘We krijgen steeds warmere zomers dus is het belangrijk om hittebestendig in te richten. Een groene omgeving zorgt voor verkoeling, juist in een omgeving waar veel kwetsbare personen zijn zoals een ziekenhuis of zorginstelling. Genoeg groen is voor iedereen prettig. De waarde van vastgoed stijgt als de buitenruimte groen en goed is ingericht.’

Bewustwording groeit

Peter is tevreden over de toenemende aandacht voor een groene omgeving. ‘De bewustwording groeit’. Het begrip ‘healing environment’ is al een paar jaartjes oud, maar nog steeds heel erg actueel. De natuur, bloemen en planten dragen bij aan een sneller herstel van mensen. ‘10% meer groen, zorgt voor 10 % minder gezondheidsklachten. Het voorkomt zorg en mensen genezen sneller.

Wij worden beter door groen.’ Groen zorgt voor ontspanning, nodigt uit tot bewegen en zorgt voor ontmoetingen. Zo zal zorgpersoneel in een groene omgeving, die is aangepast op de zorg, ook veel sneller naar buiten gaan om daar de zorg te verlenen. Bezoekers van de cliënten en patiënten voelen zich ook prettiger in een groene omgeving. Als bezoekers tegen bewoners zeggen dat ze zo’n mooi uitzicht hebben en dat het zo groen is dan voelen bewoners zich ook meer tevreden met hun plek

'De buitenruimte moet matchen bij het gebouw. Stenen leven niet, mensen en planten wel'

Maatwerk

De inrichting van de buitenruimte is wel maatwerk, volgens Peter. ‘Net als zorg op maat, is het ook groen op maat. Je moet goed kijken naar wat je waar neerzet. Rekening houden met de gebruiker. Cliëntenraden, het zorgpersoneel en andere betrokkenen denken goed mee en leveren waardevolle input om de inrichting optimaal aan te laten sluiten bij de gebruiker. Tot nu toe wordt nog te weinig gekeken naar de omgeving van een gebouw. Dat is volgens Peter een gemiste kans. ‘De buitenruimte moet matchen bij het gebouw. Stenen leven niet, mensen en planten wel.’ Gelukkig kijken steeds meer zorgorganisaties naar de buitenruimte en schakelen zij BTL in voor de (her)inrichting van zorglocaties. Zo heeft BTL vele bestaande locaties omgevormd tot prettige buitenruimtes. ‘Het gaat bijvoorbeeld om het inrichten van de buitenruimte met een vlindertuin, beweegtoestellen, geurende beplanting, ervaringspaden en moestuinen.’ En telkens is er aandacht voor veiligheid, toegankelijkheid en of het bijdraagt aan het genezingsproces.

Zorgconcept

BTL heeft drie werkmaatschappijen die elkaar goed aanvullen: BTL Advies, BTL Realisatie en BTL Bomendienst. BTL heeft zich bij het platform ZorgSaamWonen aangesloten. We zijn aangesloten bij het platform omdat BTL ervaart dat de waarde van groen in de zorg erkend wordt. BTL kan met haar kennis en ervaring dit vertalen naar de inrichting van de buitenruimte. De zorgsector is een speerpunt binnen BTL. Zowel voor de aanleg en herinrichting als om het onderhoud van het groen bij zorgorganisaties. ‘We hebben een ZorgConcept ontwikkeld dat we gebruiken als onderlegger voor onze adviezen. We richten ons op zorginstellingen en ziekenhuizen. Momenteel zijn we ons Zorgconcept aan het vernieuwen. Peter benadrukt dat het belangrijk is om in een vroeg stadium betrokken te worden bij de planvorming. ‘Zeker in de zorg helpt het vroegtijdig samenwerken met een architect of adviesbureau om samen de juiste inzichten te ontwikkelen rond het financieel aantrekkelijk bouwen, het behoud van de aanwezige ‘schatten‘ van de natuur, om het buitenterrein naadloos te laten aansluiten bij de zorgbehoefte van de instantie, en de inrichting van de buitenruimte op wetenschappelijk gronden vorm te geven. Dat is wat wij “Groener zorgen” noemen.’

Meer weten? Neem contact met Peter of bezoek de website