Voorwoord

Het landelijke platform ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. We moeten echt aan de slag met elkaar!  Het platform brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn. Het platform informeert vanuit drie hoofdthema’s Omzien naar Elkaar, Vitaal Ouder Worden en Wonen en Woonomgeving en heeft een website, nieuwsbrief en organiseert jaarlijks een landelijk congres, excursies, ronde tafels, masterclasses, seminars en brengt digitale magazines uit. Leden, partners en onze experts bepalen de koers. Doe je mee?

OMZIEN NAAR ELKAAR

VITAAL OUDER WORDEN

WONEN EN WOONOMGEVING