KATERN VITAAL OUDER WORDEN

Over grenzen van eigen discipline kijken

Dr. Franka Bakker is gezondheidswetenschapper en gerontoloog en momenteel verantwoordelijk voor de onderzoekslijn ‘G-OUDLAB; co-innoveren voor goed ouder worden’ van het lectoraat Innoveren met Ouderen aan de Hogeschool Windesheim. Zij heeft het recentelijk het Goed leven model ontwikkeld.

DR. FRANKA BAKKER

‘We willen het leven van zowel vitale als kwetsbare oudere volwassenen verbeteren’

‘Het is gebaseerd op diverse gerontologische theorieën, zoals ageing well en het biedt een holistische visie op goed ouder worden. We kijken naar aspecten die belang zijn voor een goed leven vanuit het perspectief van het individu, de omgeving en de interactie daartussen.’  Het model is ontwikkeld met hulp van collegae, studenten en op basis van gesprekken met 67 ouderen die studenten hebben gesproken. Studenten gebruiken het model als analyse-instrument. Het instrument is ook behulpzaam als beleidsinstrument of gespreksinstrument. ‘Studenten hebben het model voorgelegd aan professionals. We gaan bestuderen wat eruit is gekomen. Ik ben heel benieuwd.’

G-oudlab, een living lab

Verder is Franka bezig met een project over zingeving voor thuiswonende ouderen. ’We onderzoeken de handelingsverlegenheid van sociaal werkers rond het thema ‘zingeving. We proberen erachter te komen of en hoe zij kijken naar een goed en zinvol leven van ouderen en wat zij daar vervolgens mee doen.’ Daarnaast begeleidt Franka actieonderzoek binnen een ZonMw programma t.a.v.  lokale netwerken samenhangende ouderenzorg. Voor het ontwikkelen, delen en implementeren van kennis over innovaties rondom ouderen wil Franka vanuit het lectoraat het leven van zowel vitale als van kwetsbare oudere volwassenen verbeteren. Het gaat daarbij, volgens haar, om de kwaliteit van leven en de regie op het leven. ‘G-OUDLAB gaat uit van een holistische visie op goed ouder worden en werkt altijd mét ouderen. Via projecten in ‘social labs’ faciliteren we co-onderzoek en ontstaan concrete vernieuwingen als het gaat om leeftijdsvriendelijke diensten, producten en omgevingen.’

Integraliteit nodig

Een collega van Franka heeft recentelijk onderzoek gedaan naar verhuizen op latere leeftijd en naar verpleegkundige zorg voor oudere migranten. Het lectoraat is dus met een breed scala aan onderwerpen bezig. Voor het Platform ZorgSaamWonen vindt zij het belangrijk dat het thema integraliteit aan de orde komt. ‘Het bewustzijn bij professionals dat een integrale benadering nodig is bij het langer zelfstandig wonen. Er is meer nodig dan een goede buurt of een toegankelijke woning.’ Zij hoopt dat professionals meer met een holistische blik naar het leven kijken, en daarbij ook interdisciplinair vraagstukken aan gaan pakken. ‘Dus we moeten allemaal meer over de grenzen van onze eigen disciplines kijken.’