Blue Zones in Vlaanderen: bruisende Triamantbuurten voor jong en oud

Triamant®, toonaangevend woonzorgvernieuwer in Vlaanderen, creëert levendige buurten die leven toevoegen aan de jaren en jaren aan het leven. Dat wil Triamant voor jong en oud. Al vier buurten werken volgens deze visie: in Sint-Truiden, Geluwe, Zottegem en Ronse. En er zijn er nog twee in ontwikkeling: in Puurs en Bree.  


AUTEUR YVONNE WITTER

‘We maken gebruik van de principes van de Blue Zones, dat zijn gebieden in de wereld waar meer vitale honderdplussers wonen dan elders’, zegt Kristien Vandenberghe, hoofd Communicatie bij Triamant.  

Zeven assen 

Van die Blue Zones® heeft Triamant geleerd dat een goede levensstijl draait om deze zeven assen: actieve beweging, een evenwichtige, gezonde voeding, voldoende intellectuele uitdaging, stressvrije momenten, zingeving, een doel in het leven en goed gezelschap.Triamant probeert in haar veelzijdige aanbod prikkels op al deze zeven assen aan te bieden. ‘We horen terug dat de komst van Triamant-buurten de dorpen en steden hebben veranderd. Dat is een groot compliment’, zegt Jo Robrechts, CEO van Triamant.   Triamant biedt geen bakstenen zonder hart. De organisatie wil een bijdrage leveren aan het verhogen van levenskwaliteit van mensen. Robrechts wil de autonomie van bewoners bevorderen, een bijdrage leveren aan vitaliteit, geïntegreerde zorg bieden als dat nodig is en verbinding creëren tussen mensen. ‘Ouderen horen niet eenzaam achter de sanseveria’s’, zoals ze in Vlaanderen zeggen. 

Verhuizen hoeft niet meer 

Vandenberghe: ‘Triamant, dat klinkt als diamant, maar is nog veelzijdiger. En dat zijn we ook, want we bieden wonen, zorg maar ook welzijn op tal van manieren.’ Jo Robrechts, CEO van Triamant ziet bij de zorg vijf lagen: het individu in het midden en daarom heen een laag van vrienden en familie, dan de Triamant buren, vervolgens een laag met vrijwilligers en als buitenste laag de professionals. ‘Vlaanderen kent zeven klassieke woonkeuzes voor ouderen: de eigen veel onaangepaste woning, een moderner appartement, een stekje in een nieuwe verkaveling, cohousing, kangoeroewonen, de assistentiewoning en een woonzorgcentrum.   Triamant combineert met de bruisende buurten telkens het kernvoordeel van deze klassieke woonvormen, zonder echter de nadelen. De buurt geeft bewoners het gevoel erbij te horen, wat bij een nieuwe verkaveling ook aan de orde is. De Triamant-buurt geeft het thuisgevoel wat mensen bij een eigen woning hebben. Ze heeft solidariteit in zich, net als bij cohousing. Het is net zo energiezuinig als een appartement. Er is 24-uurszorg zoals in een woonzorgcomplex. De infrastructuur is toegankelijk net als bij een assistentiewoning, en je krijgt er de individuele aandacht als bij het kangoeroewonen. Bewoners hoeven niet meer te verhuizen. Bewoners kunnen alle zorg krijgen die nodig is. Ook kunnen mensen met een zorgbehoevende partner er blijven wonen. Er is 24-uurszorg aanwezig.  

Van sportief tot zorgintensief 

In de vier buurten van Triamant woont een mix van generaties. In één van de buurten woont een oudere vrouw die Parkinson heeft. Zij is één van de actiefste vrijwilligers. Maar er woont ook een jong gezin. De vader van het gezin vindt het geweldig om activiteiten in het zwembad te organiseren. Er wonen mensen van ‘sportief tot zorgintensief’. Dus actieve levensgenieters, zorggevoelige senioren, sociaal geëngageerden, jonge mensen met een beperking en zware zorgvragers al dan niet met hun mantelzorger. ‘Er woont in één van onze buurten een oudere vrouw met drie zoons die een verstandelijke beperking hebben. Zij hebben het enorm naar hun zin. De jongens zijn actief als vrijwilliger en iedereen let een beetje op hen. Dat is voor de moeder een enorme geruststelling’, zegt Vandenberghe.   Ook zijn er plekken beschikbaar voor mensen die even toe zijn aan rust of herstel: deze Take a Break® mogelijkheid is ook voor mensen waarvan de partner op vakantie is of voor mensen die uit het ziekenhuis komen. In Triamant Haspengouw is een woongroep voor elf relatief jonge mensen met dementie. ‘Een goede balans vinden tussen de verschillende doelgroepen wordt permanent nagestreefd.’ 

Thuisgevoel centraal 

Bewoners betalen tussen de 35 en 65 euro per dag afhankelijk van de zorgzwaarte en de grootte van het appartement. Mensen kunnen ook een obligatie kopen met woonrecht. De appartementen variëren in grootte van 45 tot 100m². Er is altijd een ingerichte keuken en badkamer aanwezig.  Bewoners kunnen meubels huren en zelf verder inrichten. De woningen en de buurt zijn drempelloos toegankelijk. Er is gelet op het thuisgevoel. Iedere buurt is anders omdat het architectenbureau  heeft gekeken naar de streek en het straatbeeld.

Inzet van technologie 

Triamant voorziet in een enorme behoefte en groeit snel. Dat vraagt ook veel van de organisatie zelf. ‘We hebben geleerd dat het belangrijk is om de eigen medewerkers continu op te leiden. Iedere medewerker moet onze visie snappen. We startten een introductieprogramma en bieden  permanente ‘scholing’ aan’, zegt Mathieu Toussaint, directeur Innovatie. ‘Gelukkig is het niet moeilijk om bekwame medewerkers te vinden, want mensen willen hier graag werken.’ Hij heeft contacten met hoge scholen en wil studenten van het werk laten proeven. Verder is hij aan de slag met het doorontwikkelen van digitalisering. Hij buigt zich over de vraag hoe hij technologie meer kan integreren in het concept, zoals onder meer dwaal- en valdetectie. Alles is gericht op het ondersteunen van de autonomie van de bewoner. Toussaint bestudeert ook wat er centraal en wat lokaal geregeld kan worden. ‘Aan de ene kant wil je dat buurten zo lokaal gericht mogelijk werken, want iedere buurt heeft een eigen identiteit, aan de andere kant wil je ook dingen centraal regelen om maximale efficiency te bereiken.’