Interview met de initiatiefnemers

Yvonne Witter en Danielle Harkes zijn initiatiefnemers van het platform ZorgSaamwonen. In dit interview stellen ze zich aan je voor.

DANIELLE HARKES

YVONNE WITTER

We worden erg blij van het delen van kennis en ervaringen’

In november 2019 hebben jullie je platform gelanceerd in Rotterdam tijdens het gelijknamige congres ZorgSaamWonen. Vanwaar die naam?

Dit landelijke kennisplatform is bedoeld om sámen, dus professionals, vrijwilligers en bewoners zelf, te komen tot zorgzame buurten en wijken waar mensen kunnen wonen en waar zorg indien nodig nabij is. Dit platform is van en voor iedereen die hieraan wil bijdragen. We nodigen je dan ook van harte uit lid te worden.

En wat willen jullie bereiken met het platform? 

Met dit platform verbinden we de stenen met de mensen en andersom. Dus het fysieke en sociale domein. We zien dat projectontwikkelaars, architecten, bouwbedrijven steeds vaker woonvormen ontwikkelen voor ouderen en kwetsbare mensen maar dat het contact tussen die partijen en de gemeenten, zorgorganisaties, burgerinitiatieven en woningcorporaties nog niet vanzelfsprekend is. Wij willen een community zijn waar mensen elkaar ontmoeten, inspireren en nieuwe oplossingen bedenken. We doen dit door onze site, bijeenkomsten, verhalen en handreikingen met als streven dat er meer inclusieve wijken komen met voorzieningen die bijdragen aan prettig, comfortabel, veilig wonen waar mensen niet verpieteren maar kunnen meedoen, met of zonder beperkingen. Het platform is onderdeel van Acquire dat al meerder digitale platforms heeft op ruimtelijke en fysiek terrein zoals Biind en Duurzaam Gebouwd. We merken dat we daardoor nu al een stevige basis hebben op ruimtelijk en fysiek terrein. Met onze eigen achtergrond in wonen en zorg kunnen we ook die partijen verbinden aan ZorgSaamWonen. Een hele mooie uitdaging!

Loopt het al een beetje? De nieuwsbrief is in ieder geval goed gevuld.

Het is super dat we ook met de wetenschap samenwerken. Zo zijn onder andere Masi Mohammadi van de TU/Eindhoven en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN), Tine de Moor van de Universiteit Utrecht, Lex van Delden van de Leyden Academy on vitality and ageing, Rick Kwekkeboom van de Hogeschool van Amsterdam, Birgit Jurgenhake van de TU Delft, Dort Spierings van de HAN en Franka Bakker van de Hogeschool Windesheim als expert aan ons platform verbonden. We willen wetenschap, onderwijs, onderzoek, beleid en praktijk met elkaar verbinden. Daarom zijn we ook blij met onze founding partners die het brede terrein bestrijken. Van corporatie, zorgorganisatie, gemeente tot architectenbureaus, vastgoedbedrijven en bewonersinitiatieven.  Het onderwerp staat erg in de belangstelling op het moment, sla de krant maar open of zet de tv aan. Het lijkt erop dat ouderen en mensen die zorg nodig hebben eindelijk sexy zijn geworden. Maar nu gaat het erom dat we ook echt tot daden komen.

Wat zijn de plannen voor het komende jaar? 

We organiseren dit jaar ronde tafels, seminars, masterclasses, excursies rond de thema’s ‘vitaal ouder worden’, ‘omzien naar elkaar’ en ‘wonen en woonomgeving’ en in november ons tweede landelijk congres. Daar zullen we onze versnellingsagenda presenteren die we opstellen met onze partners en experts. We zien namelijk dat er veel gebeurt rond wonen, zorg en welzijn van ouderen en kwetsbare burgers. Maar het moet sneller. We willen daar praktische handvatten voor geven. Verder maken we digitale magazines, verzorgen we lezingen en participeren we in denktanks. En we bezoeken veel projecten om onze kennis op peil te houden en te leren van de praktijk.

Op dit moment moeten we natuurlijk onze activiteiten aanpassen in verband met de Corona maatregelen. Dat is wel even slikken maar duidelijk is dat de veiligheid van iedereen nu voor gaat. Gelukkig hebben we in no-time alternatieven ontwikkeld. Zo starten we binnenkort met een serie online mini-masterclasses en wordt de succesvolle ronde tafel over vitale woonomgevingen voortgezet als digi-tafel. 23 April is er een webinar gepland en nieuwsbrief en website blijven natuurlijk een prachtig communicatiemiddel.

Jullie zijn allebei Sociaal Gerontoloog, wat is dat eigenlijk? 

Sociale gerontologie is de studie naar de ouder wordende mens. We kijken vanuit een brede, holistische visie naar het ouder worden. Sociaal gerontologen zien vaak de kracht en kwetsbaarheid van ouderen, de grote verschillen tussen ouderen en willen bijdragen aan positievere en realistischere beeldvorming en een volwaardige plek voor ouderen in de samenleving. We zien in toenemende mate initiatieven van ouderen zelf en dat vinden wij een goede ontwikkeling omdat er dan voorzieningen komen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de diverse groep ouderen.

En waar komt dat tomeloze enthousiasme vandaan? 

We worden erg blij van het delen van kennis en ervaringen. Dat deden we jarenlang vanuit het Kenniscentrum Wonen-Zorg en nu op eigentijdse wijze vanuit het platform ZorgSaamWonen. We brengen mensen met elkaar in contact en onze ervaring is dat door die verbinding vaak mooie, concrete projecten komen. Zo hebben wij al een paar keer meegemaakt dat mensen op één van onze bijeenkomsten kennis maken met een project en in hun eigen gemeente een vergelijkbaar project starten. Het is waardevol om mensen te inspireren en op ideeën te brengen zodat zij daarmee hun voordeel kunnen doen. We spreken veel bevlogen projectleiders en niets is leuker dan hun verhalen te horen en hun leerervaringen verder te brengen.